Dự án phát triển thị trường sản phẩm dệt Dzèng cho đồng bảo dân tộc ở xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dự án phát triển thị trường sản phẩm dệt Dzèng cho đồng bảo dân tộc được sự tài trợ của World Bank. Thời gian thực hiện: 4/2006 - 4/2007. Địa bàn thực hiện dự án tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Mục tiêu của Dự án:

•    Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các phụ nữ bằng cách cung cấp các hội thảo đào tạo và các chuyến tham quan học tập để học hỏi các mô hình thành công.

•    Hỗ trợ mạng lưới của phụ nữ làm nghề thủ công với các nhóm nghề và kinh doanh khác nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong kinh doanh hàng thủ công

•    Tổ chức các hội thảo đào tạo với các chuyên gia nhằm giới thiệu các mẩu mã mới của các sản phẩm thủ công nhằm khai thác các cơ hội thị trường.

2. Thiết kế và thực hiện dự án

Hội Phụ nữ xã và cộng đồng hưởng lợi đã thiết kế và thực hiện dự án với sự trợ giúp kỹ thuật từ Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM).  x Khi Dự án khởi động, các cuộc họp của người hưởng lợi được bắt đầu. Người hưởng lợi đưa ý kiến và quyết định họ sẽ làm như thế nào và ai sẽ là người hưởng lợi từ các hoạt động đó. Ví dụ, trong hoạt động “Tập huấn về phát triển các mẫu và thiết kế cho các sản phẩn Zèng”, cộng đồng đã tự bầu chọn người tham gia và giảng viên (người địa phương) vào khóa tập huấn. Có hai nhóm dệt Zèng ở xã Phú Vinh và họ đã có những ý kiến khác biệt nhau trong việc lựa chọn giảng viên (cán bộ tư vấn). Cuối cùng, thông qua các cuộc họp, mỗi nhóm đã có quyền chọn riêng cho nhóm mình các nghệ nhân nghề Zèng ở huyện A Lưới dựa trên các tiêu chuẩn do dự án và CORENARM đưa ra.

Việc thực hiện Dự án đã được giám sát và đánh giá dựa trên các chỉ báo cho mỗi hoạt động và khung logic của Dự án. Việc giám sát và đánh giá có sự tham gia của người hưởng lợi đã được tiến hành. Công ty kiểm toán độc lập đã tiến hành kiểm toán dự án sau khi Dự án kết thúc. Kết quả kiểm toán cho thấy, các hoạt động dự án đã đạt các mục tiêu đề ra và không có các sai phạm về quản lý tài chính cũng như phương pháp triển khai và thực hiện Dự án theo yêu cầu của nhà tài trợ.

3. Kết quả thực hiện dự án

Sự tham gia của phụ nữ trong Dự án

Ở cộng đồng người Paco, chỉ có phụ nữ là người dệt và làm ra các sản phẩm Zèng, và Zèng cũng được xem là công việc thuần túy của phụ nữ. Vì vậy, Dự án nhắm đến phụ nữ địa phương như là nhóm đối tác chính.

Các hoạt động dự án, phụ nữ tham gia hoàn toàn trong quá trình thực hiện PRA như thảo luận các hoạt động, đưa ra các quyết định cho kế hoạch thực hiện, ý kiến phản hồi và góp ý cho các hoạt động sau khi đã hoàn thành. Họ là những người tham gia chính và thực hiện các hoạt động đó. Điều này giúp họ tự quyết định và thực hiện các hoạt động của nhóm trong tương lai khi dự án kết thúc. Sự tham gia của các đối tác liên quan là phương pháp chính đã được sử dụng theo chu kỳ của dự án (Thiết kế - chuẩn y – thực hiện – giám sát đánh giá). Người thiểu số Paco là những người được hưởng lợi trực tiếp từ dự án này.

Thay đổi trong nội bộ cộng đồng người thiểu số Paco

Các kỹ năng trong xác định thị trường, giao tiếp bán hàng, phát triển mẫu dệt, quản lý nhóm, quản lý tài chính và tiết kiệm của hai nhóm hưởng lợi chính tại xã Phú Vinh đã được nâng cao.

Hai nhóm đã tiến hành tiết kiệm và tổ chức cho vay cũng như thành lập Quỹ vốn vay quay vòng với tổng giá trị là 30 triệu đồng.

Các thợ dệt đã biết cách tính toán giá trị thành phẩm, thực hiện kinh doanh và quảng bá sản phẩm dệt của mình. Đồng thời, thông qua các hội thảo, các lớp tập huấn và các tham quan học tập đã thiết lập được mạng lưới trao đổi thông tin trong việc sản xuất và bán hàng trên địa bàn huyện A Lưới.

Số lượng các sản phẩm sản xuất và bán hàng tăng lên làm cho thu nhập của phụ nữ dệt Zèng tăng.

Quyền và sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng đã được khuyến khích và tăng cường. Nhận thức của cồng đồng đối với phụ nữ cũng như vai trò của phụ nữ ở gia đình và địa phương đã được nâng lên cùng với các hoạt động tăng cường sản xuất tiêu thụ sản phẩm Zèng.

Thiết lập các mạng lưới và đối tác

Thông qua các hoạt động dự án, dự án đã thiết lập được mạng lưới dệt zèng ở huyện A Lưới. Hầu hết các hoạt động của dự án đã mời một số thành viên dệt Zèng của các nhóm dệt khác nhau trên địa bàn huyện và một số cán bộ có liên quan đến nghề dệt cùng tham gia. Tất cả các thành viên tham gia đã đồng ý thành lập “Hội dệt Zèng A Lưới”. Trong hội thảo này, Dự án đã mời Hội thủ công Mỹ nghệ tỉnh TTH (FAHA), Trung tâm Hy Vọng. Phòng Công Thương huyện A Lưới đang chuẩn bị thủ tục để xin phép thành lập “Hội dệt Zèng A Lưới”. Thông qua hoạt động này, Phòng Công thương huyện và FAHA đã nắm được các nhu cầu và đã có nhiều hỗ trợ cho việc thúc đẩy và phát triển nghề Zèng ở A Lưới sau khi Dự án này kết thúc. Đây là một điểm bền vững và kế thừa các hoạt động của Dự án

4. Các bài học kinh nghiệm

Lập các kế hoạch và thực hiện các hoạt động dự án với sự tham gia tích cực của cộng đồng, người hưởng lợi và chính quyền địa phương trong các quá trình thiết kế dự án, lập kế hoạch và thực hiện, giám gát và đánh giá các hoạt động và kết quả.

Trao quyền cho cộng đồng hưởng lợi kết hợp với các hướng dẫn rõ ràng, chi tiết.

Công khai, rõ ràng trong tài chính và tiến trình thực hiện.

Thu hút và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng cùng với tranh thủ sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương. Ngoài ra, hợp tác và phối hợp với các đơn vị, tổ chức có cùng mối quan tâm đối với người hưởng lợi và các kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu chung.

5. Giám sát và đánh giá có sự tham gia của cộng đồng cho Dự án

Sau khi kết thúc các hoạt động của dự án, CORENARM đã tiến hành đợt đánh giá có sự tham gia của cộng đồng. CORENARM đã sử dụng một số công cụ đánh giá có sự tham gia, một trong số các công cụ đó là “Sơ đồ hóa kết quả”. Đây là  một công cụ mới được gọi là “thang cấu trúc hành vi”. Công cụ này đã được thử nghiệm trong thảo luận đánh giá các hoạt động của Dự án với những người hưởng lợi, các cán bộ cấp xã và huyện nhằm đo lường mức độ thay đổi của cộng đồng thông qua các hoạt động do Dự án WB-02125 khởi xướng:

•    Quản lý và hướng dẫn trong việc thực hiện dự án nhận được sự thay đổi thành công lớn nhất trong cộng đồng và Hội Phụ nữ. Cộng đồng hưởng lợi đã quyết định những hoạt động/ vấn đề mà họ mong muốn thực hiện.

•    Các đợt trao đổi kinh nghiệm, tham quan học tập và hội thảo đã giúp thay đổi rất nhiều thái độ làm việc và hành vi của người hưởng lợi có liên quan đến tất cả các thành viên trong nhóm.

•    Một ví dụ, dựa trên các kỹ năng mà các nhóm đã được đào tạo thông qua các nghệ nhân dệt, các thợ dệt đã tự phát triển thêm hơn 20 mẫu Zèng mới mà những mẫu này phù hợp với hình thức, sở thích hiện đại ngày nay.

•    Cộng đồng và chính quyền địa phương đã cam kết quản lý tốt “Quỹ phát triển nghề thủ công” ở xã Phú Vinh. Qua đợt đánh giá lại một số hoạt động của Dự án WB-02125 vào ngày 20/05/2009, hiện nay Quỹ này vẫn tồn tại và bảo tồn, phát triển được với số vốn là 31 triệu đồng so với số vốn được hỗ trợ ban đầu là 30 triệu đồng. Sau hơn 3 năm thực hiện, đã có hơn 30 lượt người của hai nhóm dệt Zèng của xã Phú Vinh vay từ nguồn quỹ này với số tiền 1 triệu đồng/ người / 6 tháng. Số tiền tiết kiệm được từ hai nhóm đạt 3 triệu đồng.
 

Trang trước Trang chủ In ấn
Các bài viết khác ...
» Dự án "Tiếp cận đất đai và quản lý bền vững cho cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số ở tỉnh Thừa Thiên Huế (LAMPE)" (10-02-2015)
» Dự án hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực phát triển khu vực tái định cư (08-13-2014)
» Dự án cải thiện sinh kế thông qua việc xây dựng hệ thống sử dụng đất bền vững ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (08-13-2014)
» Dự án tăng cường kỹ năng tiếp cận thị trường cho các khuyến nông viên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (08-13-2014)
 
 
Tiêu điểm
Hoành Bồ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng
Gian nan giữ rừng
Lai Châu: Rừng chè cổ thụ 1.000 năm tuổi 1.500m trên đỉnh Khang Su Văn
Nông nghiệp sinh thái không hóa chất: Vườn là rừng, và rừng cũng là vườn
Triển vọng giống lúa chịu mặn
Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000 km2 ngoài khơi Brazil
Quảng Trị: Nông dân Triệu Phong thích ứng với mô hình sản xuất nông sản sạch.
Sóc Trăng: Chuyển đổi cơ cấu cây ăn trái thích ứng với biến đổi khí hậu
Tài nguyên rừng quý giá: Bảo vệ Trái Đất và con người
Tây Nguyên sử dụng phần lớn giống mới để trồng tái canh cà phê, thích ứng biến đổi khí hậu
CƠ HỘI
Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển tư vấn cho lớp tập huấn "Phòng cháy chữa cháy cho các thành viên mạng lưới cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng"
Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung kêu gọi tư vấn lần 2
Cơ hội làm việc với dự án FLEGT – Khu vực miền Trung
Dự án FLEGT khu vực miền Trung cần tuyển tư vấn
Dự án FLEGT đang tuyển nhóm tư vấn thực hiện hoạt động "Thiết lập mạng lưới cộng đống sống phụ thuộc vào rừng" và "Xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng"
Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển chuyên gia tư vấn
Hội thảo CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
KHỞI ĐỘNG QUỸ SÁNG KIẾN “TRẺ EM VÀ THANH NIÊN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” GIAI ĐOẠN 2015 – 2016
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Tin tổng hợp
Việt Nam mới chiếm 6% thị phần thế giới về gỗ và sản phẩm gỗ
Phát huy hiệu quả dịch vụ môi trường rừng
Đề xuất mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Văn kiện hiệp định VPA/FLEGT
Năm 2020 gỗ Việt Nam có thể được cấp phép FLEGT
Chất dẻo sinh học là cách thức bảo vệ môi trường mới ở Nhật Bản
Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) hoàn tất đàm phán thoả thuận chống khai thác bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp
Phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)
Newsletter
Email của bạn:
Logo các đối tác
 

CORENARM - Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài Nguyên

Địa chỉ: 29A/9 Lê Quý Đôn, Tp. Huế        ĐT: +84 947 080 974

Email: corenarm@gmail.com  Website: http://corenarm.org.vn

Số lần truy cập: 1520903
Số người đang online: 3