Bản tin pháp luật tháng 3- 2014
1. Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 27/01/2014 UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký quyết định số 06/2014/QĐ-UBND và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Nội dung của quyết định trên bao gồm cả danh mục cây trồng, cây bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
2. Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg được ban hành vào ngày 03/03/2014 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2014 có nội dung là sửa đổi, bổ sung “Đối tượng được hưởng tín dụng” trong Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg.
 
3. Thông tư số 05/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt
Thông tư này ban hành vào ngày 10/02/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 10/08/2014. Có 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực trồng trọt được ban hành kèm theo Thông tư này gồm: QCVN 01-153 : 2014/BNNPTNT, QCVN 01-154 : 2014/BNNPTNT, QCVN 01-155 : 2014/BNNPTNT, QCVN 01-156 : 2014/BNNPTNT, QCVN 01-157 : 2014/BNNPTNT, QCVN 01-158 : 2014/BNNPTNT.
 
4. Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án do chương trình phát triển  của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ
Quyết định số 414/QĐ-TTg được ban hành vào ngày 24/03/2014 về việc phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (CBICS)” do UNDP tài trợ và có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
5. Quyết định số 541/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn: Ban hành kế hoạch thực hiện tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2014
Quyết định số 541/QĐ-BNN-PC ban hành vào ngày 24/03/2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn" năm 2014.
 
6. Quyết định số 333/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phê Duyệt đề cương thực hiện năm 2014 nhiệm vụ “Đánh giá trữ lượng cacbon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở thực hiện REDD+ ở Việt Nam”
Quyết định số 333/QĐ-BNN-KHCN ban hành ngày 12/03/2014. Trong Quyết định này gồm các điều có chi tiết rõ về nội dung thực hiện, phương pháp và kỹ thuật thực hiện, thời gian và tiến độ thực hiện và sản phẩm năm 2014
 
7. Quyết định số 367/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đức tài trợ
Quyết định số 367/QĐ-TTg ban hành ngày 12/03/2014 phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2” do Chính phủ Đức tài trợ và có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Trang trước Trang chủ In ấn
Các bài viết khác ...
» Khó khăn và thách thức của các cơ sở chế biến gỗ tại Miền Trung trong tiến trình VPA – FLEGT (09-29-2015)
» Sổ tay ABC về Biến đổi khí hậu (09-11-2015)
» Dự án FLEGT - Báo cáo nghiên cứu định hướng xây dựng mô hình quản trị rừng cộng đồng hiệu quả (09-11-2015)
» Tài liệu giám sát Carbon có sự tham gia (09-11-2015)
» Báo cáo góp ý sửa đổi, bổ sung nghị định 99/2010/NĐ-CP về Chi trả dịch vụ môi trường rừng (06-05-2015)
» Đánh giá tính thực thi của việc thực thi chính sách chi trả phí dịch vụ môi trường (PES) tại tỉnh Thừa Thiên Huế (10-08-2014)
» MÔ HÌNH KHUYẾN KHÍCH ĐA LỢI ÍCH: CÁC LỰA CHỌN CHO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG (04-04-2014)
» Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay. (11-12-2013)
» Thúc đẩy luật pháp quốc tế về quản lý nguồn nước xuyên biên giới (09-19-2013)
» Danh mục sách và tài liệu tham khảo tại thư viện trung tâm CORENARM (09-19-2013)
» Tài liệu định dạng loài - 40 loài ĐVHD phổ biến và thường gặp tại các vụ vi phạm tại Việt Nam (09-13-2013)
» Sổ tay quản lý và đánh giá tác động môi trường (12-29-2012)
» Đánh giá tác động Nghèo đói để giảm thiểu rủi ro xã hội và đảm bảo kết quả của Hiệp định đối tác tự nguyện có lợi cho người nghèo (12-14-2012)
» Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phục tráng lúa chịu mặn - Dự án thích ứng với BĐKH tại Hương Phong (10-10-2012)
» Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi thủy sản xen ghép - Dự án thích ứng với BĐKH tại Hương Phong (10-10-2012)
» Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi xen canh lúa cá - Dự án Thích ứng với BĐKH tại Hương Phong (10-09-2012)
» Xuất bản mới về người bản địa và Biến đổi khí hậu (06-20-2012)
» Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người: Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người năm 2011 (05-14-2012)
» Quản lý rừng và Biến đổi khí hậu (03-30-2012)
» Cẩm nang ngành Lâm Nghiệp Việt Nam (03-09-2012)
 
 
Tiêu điểm
Hoành Bồ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng
Gian nan giữ rừng
Lai Châu: Rừng chè cổ thụ 1.000 năm tuổi 1.500m trên đỉnh Khang Su Văn
Nông nghiệp sinh thái không hóa chất: Vườn là rừng, và rừng cũng là vườn
Triển vọng giống lúa chịu mặn
Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000 km2 ngoài khơi Brazil
Quảng Trị: Nông dân Triệu Phong thích ứng với mô hình sản xuất nông sản sạch.
Sóc Trăng: Chuyển đổi cơ cấu cây ăn trái thích ứng với biến đổi khí hậu
Tài nguyên rừng quý giá: Bảo vệ Trái Đất và con người
Tây Nguyên sử dụng phần lớn giống mới để trồng tái canh cà phê, thích ứng biến đổi khí hậu
CƠ HỘI
Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển tư vấn cho lớp tập huấn "Phòng cháy chữa cháy cho các thành viên mạng lưới cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng"
Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung kêu gọi tư vấn lần 2
Cơ hội làm việc với dự án FLEGT – Khu vực miền Trung
Dự án FLEGT khu vực miền Trung cần tuyển tư vấn
Dự án FLEGT đang tuyển nhóm tư vấn thực hiện hoạt động "Thiết lập mạng lưới cộng đống sống phụ thuộc vào rừng" và "Xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng"
Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển chuyên gia tư vấn
Hội thảo CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
KHỞI ĐỘNG QUỸ SÁNG KIẾN “TRẺ EM VÀ THANH NIÊN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” GIAI ĐOẠN 2015 – 2016
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Tin tổng hợp
Việt Nam mới chiếm 6% thị phần thế giới về gỗ và sản phẩm gỗ
Phát huy hiệu quả dịch vụ môi trường rừng
Đề xuất mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Văn kiện hiệp định VPA/FLEGT
Năm 2020 gỗ Việt Nam có thể được cấp phép FLEGT
Chất dẻo sinh học là cách thức bảo vệ môi trường mới ở Nhật Bản
Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) hoàn tất đàm phán thoả thuận chống khai thác bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp
Phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)
Newsletter
Email của bạn:
Logo các đối tác
 

CORENARM - Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài Nguyên

Địa chỉ: 29A/9 Lê Quý Đôn, Tp. Huế        ĐT: +84 947 080 974

Email: corenarm@gmail.com  Website: http://corenarm.org.vn

Số lần truy cập: 1552015
Số người đang online: 1