Các dự án đã và đang được thực hiện (08-06-2015)

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN

TT

Tên dự án

Năm
bắt đầu

Năm
kết thúc

Kinh phí
 thực hiện

1 Vận động chính sách chi trả dịch vụ môi trường Rừng hướng đến công bằng và bền vững 2015 2015 $ 45.000
2 Sự tham gia của mạng lưới XHDS về Thực thi pháp luật, Quản trị rừng, và Thương mại lâm sản (FLEGT) trong tiến trình thực FLEGT-VPA (Thoả thuận đối tác tự nguyện)  (Dự án đồng triển khai với tổ chức ICCO Hà Lan và Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD)) 2014 2017 EUR 468.000
3 Tiếp cận đất đai và quản lý bền vững cho cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế (Dự án đồng triển khai với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội(CSRD)) 2013 2016 $255.000
4 Cầu nối khoảng cách thực thi chính sách trong việc thực hiện hiệu quả các chương trình của REDD và Đông Nam Á: Hợp tác giữa Indonesia, Thái Lan và Việt Nam 2014 2014 $23.000
5 Nâng cao năng lực cho các đối tác của chương trình tài trợ nhỏ của Qũy Môi trường toàn cầu (GEF) về Biến đổi khí hậu 2011 2014 $ 50.000
6 Tiếp cận tài nguyên đất và các dịch vụ xã hội cho người dân tái định cư ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (Dự án đồng triển khai với trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD)) 2010 2012  $211.000
7 Vận động công chúng tham gia xây dựng Qui chế quản lý tài nguyên vùng đệm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 4/2010 3/2011 $18.000
8 Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bảo tồn, khai thác, sử dụng đất bền vững và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 2009 2012 $50.000
9 Cải thiện sinh kế thông qua việc xây dựng hệ thống sử dụng đất bền vững ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 2008 2010 $ 74.000

10

Nâng cao năng lực quản lý rừng giao cho cộng đồng
ở huyện
Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

2006

2008

$ 50.000

11

Phát triển thị trường sản phẩm dệt Dzèng cho đồng
bảo dân tộc ở xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2006

2007

$18.000

12

Phục hồi và bảo tồn loài cây Huê Mộc ( Dalbergia tonkinensis Praine) ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

2007

2008

$ 5.500

13

Tăng cường kỹ năng tiếp cận thị trường cho các khuyến nông viên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2007

2008

$ 4.000

 

 
Tiêu điểm
Hoành Bồ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng
Gian nan giữ rừng
Lai Châu: Rừng chè cổ thụ 1.000 năm tuổi 1.500m trên đỉnh Khang Su Văn
Nông nghiệp sinh thái không hóa chất: Vườn là rừng, và rừng cũng là vườn
Triển vọng giống lúa chịu mặn
Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000 km2 ngoài khơi Brazil
Quảng Trị: Nông dân Triệu Phong thích ứng với mô hình sản xuất nông sản sạch.
Sóc Trăng: Chuyển đổi cơ cấu cây ăn trái thích ứng với biến đổi khí hậu
Tài nguyên rừng quý giá: Bảo vệ Trái Đất và con người
Tây Nguyên sử dụng phần lớn giống mới để trồng tái canh cà phê, thích ứng biến đổi khí hậu
CƠ HỘI
Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển tư vấn cho lớp tập huấn "Phòng cháy chữa cháy cho các thành viên mạng lưới cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng"
Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung kêu gọi tư vấn lần 2
Cơ hội làm việc với dự án FLEGT – Khu vực miền Trung
Dự án FLEGT khu vực miền Trung cần tuyển tư vấn
Dự án FLEGT đang tuyển nhóm tư vấn thực hiện hoạt động "Thiết lập mạng lưới cộng đống sống phụ thuộc vào rừng" và "Xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng"
Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển chuyên gia tư vấn
Hội thảo CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
KHỞI ĐỘNG QUỸ SÁNG KIẾN “TRẺ EM VÀ THANH NIÊN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” GIAI ĐOẠN 2015 – 2016
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Tin tổng hợp
Việt Nam mới chiếm 6% thị phần thế giới về gỗ và sản phẩm gỗ
Phát huy hiệu quả dịch vụ môi trường rừng
Đề xuất mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Văn kiện hiệp định VPA/FLEGT
Năm 2020 gỗ Việt Nam có thể được cấp phép FLEGT
Chất dẻo sinh học là cách thức bảo vệ môi trường mới ở Nhật Bản
Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) hoàn tất đàm phán thoả thuận chống khai thác bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp
Phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)
Newsletter
Email của bạn:
Logo các đối tác
 

CORENARM - Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài Nguyên

Địa chỉ: 29A/9 Lê Quý Đôn, Tp. Huế        ĐT: +84 947 080 974

Email: corenarm@gmail.com  Website: http://corenarm.org.vn

Số lần truy cập: 1552027
Số người đang online: 2