Các dự án đã và đang được thực hiện

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN

TT

Tên dự án

Năm
bắt đầu

Năm
kết thúc

Kinh phí
 thực hiện

1 Vận động chính sách chi trả dịch vụ môi trường Rừng hướng đến công bằng và bền vững 2015 2015 $ 45.000
2 Sự tham gia của mạng lưới XHDS về Thực thi pháp luật, Quản trị rừng, và Thương mại lâm sản (FLEGT) trong tiến trình thực FLEGT-VPA (Thoả thuận đối tác tự nguyện)  (Dự án đồng triển khai với tổ chức ICCO Hà Lan và Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD)) 2014 2017 EUR 468.000
3 Tiếp cận đất đai và quản lý bền vững cho cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế (Dự án đồng triển khai với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội(CSRD)) 2013 2016 $255.000
4 Cầu nối khoảng cách thực thi chính sách trong việc thực hiện hiệu quả các chương trình của REDD và Đông Nam Á: Hợp tác giữa Indonesia, Thái Lan và Việt Nam 2014 2014 $23.000
5 Nâng cao năng lực cho các đối tác của chương trình tài trợ nhỏ của Qũy Môi trường toàn cầu (GEF) về Biến đổi khí hậu 2011 2014 $ 50.000
6 Tiếp cận tài nguyên đất và các dịch vụ xã hội cho người dân tái định cư ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (Dự án đồng triển khai với trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD)) 2010 2012  $211.000
7 Vận động công chúng tham gia xây dựng Qui chế quản lý tài nguyên vùng đệm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 4/2010 3/2011 $18.000
8 Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bảo tồn, khai thác, sử dụng đất bền vững và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 2009 2012 $50.000
9 Cải thiện sinh kế thông qua việc xây dựng hệ thống sử dụng đất bền vững ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 2008 2010 $ 74.000

10

Nâng cao năng lực quản lý rừng giao cho cộng đồng
ở huyện
Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

2006

2008

$ 50.000

11

Phát triển thị trường sản phẩm dệt Dzèng cho đồng
bảo dân tộc ở xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2006

2007

$18.000

12

Phục hồi và bảo tồn loài cây Huê Mộc ( Dalbergia tonkinensis Praine) ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

2007

2008

$ 5.500

13

Tăng cường kỹ năng tiếp cận thị trường cho các khuyến nông viên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2007

2008

$ 4.000

Trang trước Trang chủ In ấn
 
 
Tiêu điểm
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu
Bảo vệ và phát triển rừng
Thành công từ mô hình nuôi gà thả đồng
Hơn 1.330 cá thể voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà
Mô hình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng hiệu quả, bền vững ở huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
Mô hình quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Dakrong, Quảng Trị
“Phát triển mô hình cây dược liệu gắn với quản trị rừng hiệu quả ở khu vực miền Trung”
Định hướng kinh doanh trồng rừng gỗ lớn
Hội thảo chuyên đề " Chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị rừng hiệu quả"
Bhutan - nước đi đầu trong chống biến đổi khí hậu
CORENARM HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH BẢO VỆ TÊ GIÁC
CƠ HỘI
Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển tư vấn cho lớp tập huấn "Phòng cháy chữa cháy cho các thành viên mạng lưới cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng"
Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung kêu gọi tư vấn lần 2
Cơ hội làm việc với dự án FLEGT – Khu vực miền Trung
Dự án FLEGT khu vực miền Trung cần tuyển tư vấn
Dự án FLEGT đang tuyển nhóm tư vấn thực hiện hoạt động "Thiết lập mạng lưới cộng đống sống phụ thuộc vào rừng" và "Xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng"
Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển chuyên gia tư vấn
Hội thảo CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
KHỞI ĐỘNG QUỸ SÁNG KIẾN “TRẺ EM VÀ THANH NIÊN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” GIAI ĐOẠN 2015 – 2016
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Tin tổng hợp
Văn kiện hiệp định VPA/FLEGT
Năm 2020 gỗ Việt Nam có thể được cấp phép FLEGT
Chất dẻo sinh học là cách thức bảo vệ môi trường mới ở Nhật Bản
Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) hoàn tất đàm phán thoả thuận chống khai thác bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp
Phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)
Tập huấn "Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp đáp ứng yêu cầu VPA-FLEGT"
Tập huấn về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp đáp ứng theo yêu cầu của VPA-FLEGT
"Không ai lại xông vào rừng cấm để làm thủy điện!"
Newsletter
Email của bạn:
Logo các đối tác
 

CORENARM - Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài Nguyên

Địa chỉ: 126/14 Nguyễn Phúc Nguyên, Tp. Huế        ĐT: (84-54) 353 9229/3623600

Email: corenarm@gmail.com  Website: http://corenarm.org.vn/

Số lần truy cập: 1338467
Số người đang online: 2