Tập huấn “Đánh giá tác động của dự án”


Với sự hỗ trợ của Tổ chức NPA( Norwegian People’s Aid- Vietnam), Cán bộ của Trung tâm CORENARM đã tham gia lớp tập huấn “ Đánh giá tác động của dự án” được tổ chức tại Hà nội từ 18-20/12/2013.

 Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của tổ chức NPA nhằm hỗ trợ cho các Tổ chức dân sự xã hội phát triển năng lực chuyên môn. Lớp tập huấn này vừa là môi trường học thuật về quản lý dự án đồng thời cũng là cơ hội để các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, triển khai và đánh giá các dự án phát triển. Bên cạnh đó NPA cũng mong muốn các tổ chức tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác về các lĩnh vực chuyên mộn và thế mạnh của mình.

Lớp tập huấn diễn ra trong không khí thân mật với sự tham gia của gần 20 học viên đến từ các tổ chức xã hội dân sự như CORENARM, CODES, CODE, CDI và một số tổ chức phát triển khác. Nội dung chủ yếu của lớp tập huấn là cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản nhất về đánh giá tác động của dự án và quy trình đánh giá tác động của một dự án trong thực tiễn.
 
Lớp tập huấn chụp hình lưu niệm sau khóa học
Thúc đẩy viên  chính của lớp tập huấn là Ông Nguyễn Đức Tâm, hiện nay Ông Tâm vừa là giảng viên trong lĩnh vực quản lý dự án đồng thời là một tư vấn cao cấp cho nhiều hoạt động đánh giá dự án trên cả nước, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ông Tâm thúc đẩy để các học viên chia sẻ và thảo luận một cách mạnh dạn và đầy hứng khởi. Phương pháp tập huấn chủ yếu dựa vào sự tham gia của học viên, học viên  giữ vai trong chính trong tất cả các hoạt động. giảng viên chỉ đóng vai trò thúc đẩy và gợi mở hướng giải quyết các vấn đề khó khăn trong thực tiễn đối với từng địa phương cụ thể.
 
Tuy lớp tập huấn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng  kết quả của lớp tập huấn đạt được vượt ngoài mong đợi  và đáp ứng đúng mục tiêu ban đầu mà NPA đưa ra. Tiếp thu các góp ý và đề xuất của học viên, NPA hy vọng trong thời gian tới sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác hỗ trợ  các tổ chức xã hội dân sự và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức địa phương trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên, công bằng giới.
 
Lê Mỹ Thuyên