KHỞI ĐỘNG QUỸ SÁNG KIẾN “TRẺ EM VÀ THANH NIÊN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” GIAI ĐOẠN 2015 – 2016


Mạng lưới Thế Hệ Xanh trân trọng thông báo khởi động Quỹ Sáng kiến “Trẻ em và Thanh niên với Biến đổi khí hậu” (gọi tắt là “Quỹ sáng kiến BĐKH”) trong giai đoạn 2015-2016.

KHỞI ĐỘNG QUỸ SÁNG KIẾN “TRẺ EM VÀ THANH NIÊN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” GIAI ĐOẠN 2015 – 2016

 
Mạng lưới Thế Hệ Xanh trân trọng thông báo khởi động Quỹ Sáng kiến “Trẻ em và Thanh niên với Biến đổi khí hậu” (gọi tắt là “Quỹ sáng kiến BĐKH”) trong giai đoạn 2015-2016.
 
THỜI GIAN MỞ QUỸ: Từ ngày 21/11/2015 đến hết ngày 31/03/2016
 
Lưu ý:
 
Dự án nhận tài trợ cần giải ngân và hoàn thiện các chứng từ tài chính trước 15/04/2016
Ban điều phối Quỹ sẽ xét duyệt liên tục đến khi hết ngân sách, vì vậy khuyến khích các đề xuất gửi về sớm
 
 
ĐỐI TƯỢNG: Trẻ em và Thanh niên trên toàn quốc với sáng kiến góp phần Giảm nhẹ hoặc/và Thích ứng với BĐKH
 
Ưu tiên:
 
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công nghệ (một số sáng kiến tiêu biểu xem tại đây)
Sáng kiến làm chủ bởi trẻ em*(hoặc) cá nhân/nhóm khuyết tật (hoặc) làm với người khuyết tật
Sáng kiến thực hiện tại địa bàn điều kiện khó khăn, dễ tổn thương trước các tác động của BĐKH
 
 
NGÂN SÁCH TÀI TRỢ:
 
Trung bình 10.000.000 đồng/dự án
 
Đặc biệt, mức hỗ trợ có thể lên đến 50.000.000 đồng/dự án với những sáng kiến đột phá, mang lại thay đổi rõ rệt cho môi trường và cộng đồng
 
 
 
CÁCH THỨC THAM GIA:
 
Bước 1: Tải hồ sơ tài trợ tại link http://bit.ly/hosoquysangkienBDKH
 
Bước 2: Đọc hướng dẫn và hoàn thiện
 
Bước 3: Gửi hồ sơ về địa chỉ email: thehexanh@livelearn.org
 
Tiêu đề ghi rõ: [QSK] Tên dự án_Tên nhóm/cá nhân thực hiện
 
 
 
MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ:
 
Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn)
 
Địa chỉ: số 24 làng Kiến trúc phong cảnh, ngõ 45A, Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
 
Email: nga.chuviet@livelearn.org
 
Điện thoại: 04 3 718 5930 (chị Nga)
 
 
 
Chúng tôi hy vọng có thể nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các bạn trẻ – với những ý tưởng sáng tạo, khả thi nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng và môi trường Việt Nam!