Hội thảo chuyên đề " Chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị rừng hiệu quả"


Ngày 27/05/2016, tại Tp Huế, Dự án FLEGT đã tổ chức hội thảo chuyên đề quản trị rừng hiệu quả với sự tham gia của 35 đại biểu là đại diện của Dự án FLEGT, Hạt kiểm lâm cấp huyện và cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng

Quản trị rừng bền vững là mục tiêu mà nhiều nhiều chương trình và dự án đang hướng đến trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Hiện nay, hầu hết các sáng kiến như REDD+, PES, FLEGT… đều hướng đến quản trị rừng một cách hiệu quả và hạn chế các tác động xấu do mất rừng và suy thoái rừng. Ở Việt Nam, công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả đặc biệt là từ khi có các chính sách giao rừng cho cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình. Tuy nhiên để đánh giá hiệu quả một cách khách quan cần tiến hành thêm các nghiên cứu nhằm chỉ ra các hạn chế và bất cập trong quá trình thực thi các chính sách quản lý rừng cộng đồng.

Tại khu vực miền trung trong hai năm qua Dự án FLEGT đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên(CORENARM) và Trường Đại học Nông lâm Huế triển khai hoạt động nghiên cứu quản trị rừng hiệu quả và xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá quản trị rừng hiệu quả phù hợp với từng vùng miền lãnh thổ ở Việt Nam. Tuy nhiên, để áp dụng rộng rãi bộ tiêu chí cần có sự góp ý và đánh giá của nhiều bên liên quan đặc biệt là cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng ở khu vực miền Trung.

Ngày 27/05/2016, tại Tp Huế, Dự án FLEGT đã tổ chức hội thảo chuyên đề quản trị rừng hiệu quả với sự tham gia của 35 đại biểu là đại diện của Dự án FLEGT, Hạt kiểm lâm cấp huyện và cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. Hội thảo đã ghi nhận nhiều đóng góp có ý nghĩa đối với việc hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá quản trị rừng hiệu quả.

Trong ngày thứ hai 28/05/2016, Dự án đã tổ chức cho các đại biểu tham dự Hội thảo đi thăm quan và học tập mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại thôn Tân Hối xã Hồng Bắc huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là một trong hai mô hình đã được dự án FLEGT và Trung tâm CORENARM triển khai từ năm 2014.

Tại đây, đại diện cộng đồng thôn Tân Hối đã chia sẻ những kết quả và cách làm hay của cộng đồng để quản lý tốt rừng cộng đồng được giao, từ những chia sẻ của cộng đồng thôn Tân Hối đại diện các cộng đồng tham gia vào mạng lưới đã đặt những câu hỏi trao đổi chia sẻ thực tế về tình hình quản lý rừng tại từng địa phương. Nổi bật có chia sẻ của anh Hồ Văn Ngọc cộng đồng thôn 1 xã Hương Sơn huyện Nam Đông "Cơ sở và những kế hoạch quản lý của cộng đồng thôn Tân Hối trong tương lai sẽ thực hiện như thế nào sau khi dự án FLEGT kết thúc? Trên địa bàn huyện Nam Đông đã có một số cộng đồng đã không duy trì tốt hoạt động tuần tra sau khi các dự án kết thúc ? ". Câu hỏi đó đã được anh Lê Văn Buông đại diện cộng đồng thôn Tân Hối giải thích dễ hiểu "Trước đây khi chưa có dự án nào hỗ trợ cộng đồng thôn Tân Hối đã có những hoạt động như góp quỹ tuần tra 1 tháng 20.000 đ để đi tuần tra, từ khi có dự án hỗ trợ chất lượng tuần tra cao hơn nhờ có áo quần, võng bạt, rựa, đèn pin...tôi nghĩ tất cả cộng đồng chúng ta ở đây không chỉ dựa vào nguồn tiền của dự án hay bất kỳ tổ chức đơn vị nào hỗ trợ, sự bền vững của mô hình cần chính nội lực và đồng lòng của tất cả các thành viên. Ngoài ra Dự án đã giúp cộng đồng duy trì nguồn quỹ thông qua vốn xoay vòng nên đó là yếu tố sẽ bền vững của mô hình chúng tôi sau này". Những chia sẻ trao đổi về cách quản lý bảo vệ rừng, phát triển các mô hình sinh kế của đại diện các cộng đồng đã giúp tháo gỡ được những vướng mắc hiện tại và sẽ xây dựng nên những chiến lược phát triển rừng cộng đồng trong tương lai.

Sự kết hợp xây dựng khung lý thuyết đến những hoạt động khảo sát thực tế về cách quản lý rừng bền vững mà Dự án FLEGT đã thực hiện hơn hai năm qua sẽ là những thông tin khởi đầu đáng tin cậy cho việc quản trị rừng dựa cho các cộng đồng ở khu vực miền Trung.
 

Đại biểu đi tham quan mô hình của dự án

Cộng đồng thực hiện mô hình chia sẻ

Tham quan mô hình quản lý rừng cộng đồng

CORENARM