Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển chuyên gia tư vấn


Dự án FLEGT khu vực miền Trung cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn để hỗ trợ xây dựng tài liệu và triển khai tập huấn về phát huy nội lực cộng đồng ABCD.

Hạn nộp hồ sơ: Các tư vấn viên quan tâm xin gửi hồ sơ trước ngày 07/10/2016 đến địa chỉ email quoctuanqt91@gmail.com, cc Le.Hien@icco-cooperation.org; nguyenvannam479@gmail.com

Thông tin chi tiết xin xem TOR đính kèm.