Phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)


Từ ngày 14-16/10/2016 tại Thành phố Đà Nẵng, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung đã tổ chức khóa tập huấn “Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực – Assets-Based Community Development (ABCD) thu hút sự tham gia của 23 học viên là các cán bộ cơ quan kiểm lâm và các thành viên cộng đồng thuộc mạng lưới cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng ở Khu vực miền Trung

Việc hỗ trợ cộng đồng, người dân địa phương có cơ hội tiếp cận với một số phương pháp mới trong lĩnh vực phát triển cộng đồng là hết sức cần thiết và lựa chọn được phương pháp phù hợp trong việc xác định và huy động các nguồn lực có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Từ ngày 14-16/10/2016 tại Thành phố Đà Nẵng, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung đã tổ chức khóa tập huấn “Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực – Assets-Based Community Development (ABCD) thu hút sự tham gia của 23 học viên là các cán bộ cơ quan kiểm lâm và các thành viên cộng đồng thuộc mạng lưới cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng ở Khu vực miền Trung. 

Khóa tập huấn nhằm mục đích giúp cộng đồng phát huy thế mạnh, phát triển các hoạt động dựa vào chính năng lực và tài sản vốn có của mình chứ không dựa vào sự hỗ trợ của bên ngoài từ các dự án, các tổ chức phi chính phủ,... Mặt khác thông qua khoá tập huấn các học viên đã được trang bị kiến thức trong việc xác định các nguồn lực hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng, xây dựng các mô hình sinh kế và thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng hiệu quả bền vững. 
 
Hỗ trợ và thúc đẩy tại khóa tập huấn được thực hiện bởi tập huấn viên chính là ThS. Đỗ Đăng Tèo – Tư vấn Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế và TS. Hà Thăng Long – Giám đốc Chương trình Hội động Vật học Frankfurt tại Việt Nam - là một trong những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam được tiếp cận sớm nhất về phương pháp tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào nội lực. Đặc biệt, tập huấn viên là người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm về lĩnh vực phát triển cộng đồng, am hiểu hết các nguồn lực tự nhiên, con người, kinh tế, xã hội, văn hoá ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Việt Nam.
 
Khoá tập huấn được thực hiện trong thời gian 03 ngày nhưng với kinh nghiệm và kỹ năng của tập huấn viên kết hợp với phương pháp tiếp cận mới đã giúp cho học viên khám phá hết nguồn lực và cơ hội phát triển của các nhóm cộng đồng thông qua nhiều công cụ và bài tập thảo luận nhóm trong khoá tập huấn. Nhiều câu chuyện thành công rất thực tế của mỗi cộng đồng được chia sẻ đã chứng minh các cộng đồng đã có nhiều điểm mạnh xuất phát từ chính nội lực của các thành viên và các nhóm cộng đồng. Công cụ “Phân tích tài sản cá nhân” đã khiến cho học viên phải ngỡ ngàng sao cộng đồng lại có nhiều nguồn lực, nhiều tài nguyên và tài sản đến như vậy? hoặc trong cộng đồng sao nhiều người có kỹ năng, tài năng đến như vậy?. Những suy nghĩ đó đã có tác động tích cực trong việc khơi dậy khát khao thay đổi để làm điều gì đó về sự phát triển các hoạt động kinh tế của cộng đồng. 
 
Tại khóa tập huấn, thông qua công cụ “Cái xô thủng” để phân tích kinh tế cộng đồng, học viên đã nhận ra được nhiều khoản thu để có thể mở rộng thêm và các nguồn chi có thể tiết kiệm được nhằm giảm chi phí đầu vào để phát triển kinh tế cho chính cộng đồng. Và để giúp học viên hiểu rõ hơn nội dung bài học và trở thành những hướng dẫn viên cho cộng đồng sau này, khoá tập huấn đã tổ chức hoạt động thực hành tham quan học tập tại cộng đồng thôn Giàn Bí, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng – là địa phương tái định cư mới đang có tiềm năng phát triển về lâm nghiệp và chăn nuôi. Hoạt động thực hành đã giúp cho các học viên khóa tập huấn có cơ hội hỗ trợ giúp cho cộng đồng thôn Giàn Bí tìm thấy được những cơ hội phát triển và phát huy hiệu quả các nguồn lực sẵn có để phát triển cộng đồng.
Kết thúc khoá tập huấn, các học viên đã chia sẻ về những mong đợi, dự định trong tương lai khi áp dụng kiến thức ABCD vào công việc tại địa phương đã minh chứng cho sự thay đổi và áp dụng phương pháp tiếp cận mới trong lĩnh vực phát triển cộng đồng. Hy vọng rằng, những thuyền trưởng của mỗi cộng đồng sẽ xác định rõ các nguồn lực và huy động được sự tham gia của toàn thể thành viên trong cộng đồng để cùng chèo lái với những thành viên của mình đi đúng hướng, đúng với mục tiêu của khoá tập huấn Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực ABCD.
Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung