Dự án FLEGT khu vực miền Trung cần tuyển tư vấn


 Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển cần tuyển tư vấn thực hiện hoạt động "Hoàn thiện ấn phẩm chia sẻ kinh nghiệm về Quản trị rừng hiệu quả"

Hạn nộp hồ sơ: Các tư vấn viên quan tâm xin gửi hồ sơ trước ngày 20/12/2016 đến địa chỉ email quoctuanqt91@gmail.com, cc Le.Hien@icco-cooperation.org; namnv@crdvietnam.org; truongthuydung56@gmail.com

Thông tin chi tiết xin xem TOR đính kèm.