Cơ hội làm việc với dự án FLEGT – Khu vực miền Trung


Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung cần tuyển 01 tư vấn thực hiện hoạt động “Hoàn thiện bài báo về hoạt động của Cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng tại khu vực miền Trung”

Các ứng viên quan tâm mời gửi hồ sơ đến địa chỉ email: quoctuanqt91@gmail.com; cc Le.Hien@icco-cooperation.org; namnv@crdvietnam.org; truongthuydung56@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15/01/2017.
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm