Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung kêu gọi tư vấn lần 2


 Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung cần tuyển 01 tư vấn thực hiện hoạt động “Hoàn thiện bài báo về hoạt động của Cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng tại khu vực miền Trung”

 
Các ứng viên quan tâm mời gửi hồ sơ đến địa chỉ email: quoctuanqt91@gmail.com; cc Le.Hien@icco-cooperation.org; namnv@crdvietnam.org; truongthuydung56@gmail.com
 
Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 20/01/2017.
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm