Năm 2020 gỗ Việt Nam có thể được cấp phép FLEGT


Sáng 27/5, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Mạng lưới VNGO-FLEGT tổ chức hội thảo cập nhật tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác tự nguyện trong khuôn khổ Chương trình Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) nhằm định hướng kế hoạch triển khai trong giai đoạn tới.

        Sau gần 7 năm, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã vừa kết thúc tiến trình đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp Việt Nam thiết lập được Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (VNTLAS) được quốc tế công nhận. Từ đó, Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu tiềm năng như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc…

Hội thảo "Vai trò và sự tham gia của các tổ chức xã hội trong Hiệp định VPA/FLEGT: tiến trình đàm phán và định hướng kế hoạch tiếp theo”

Theo bà Nguyễn Tường Vân – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và HTQT Tổng cục Lâm nghiệp, khi VPA/FLEGT được triển khai, Việt Nam phải áp dụng những quy định mới. Cụ thể, các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ phải kê khai về nguồn gốc gỗ nhập khẩu bao gồm tên loài, xuất xứ địa lý thông qua tự kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu; tất cả doanh nghiệp khi xuất khẩu gỗ phải tiến hành thủ tục xác minh nguồn gốc gỗ hợp pháp; các lô hàng xuất khẩu sang EU phải có giấy phép FLEGT do cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp trước khi làm thủ tục thông quan…

Với việc triển khai Hiệp định VPA/FLEGT sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gỗ sang EU sẽ không phải làm trách nhiệm giải trình theo quy chế EUTR 995, tránh được rủi ro cao và nâng cao sức cạnh tranh cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu. Cải thiện hệ thống pháp luật về quản lý rừng và chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam phủ hợp với thông lệ, quy định của quốc tế. Đồng thời, thu hút nguồn tài trợ và hỗ trợ quốc tế để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hộ gia đình, các cơ quan thực thi VNTLAS.

Bà Nguyễn Tường Vân cho biết, lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ vận hành hệ thống VNTLAS, cấp phép FLEGT và tập huấn nâng cao năng lực cho các bên liên quan thực thi Hiệp định.
 
Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình đã đưa ra, Việt Nam phải thay đổi hoặc ban hành mới một số văn bản pháp luật ở cấp Nghị định để thực hiện các cam kết của Hiệp định (kiểm soát gỗ nhập khẩu, cấp phép FLEGT…). Tăng thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, hộ gia đình trong khai thác, nhập khẩu, vận chuyển, chế biến và xuất khẩu gỗ. Đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình giám sát việc thực hiện Hiệp định.
 
Đóng vai trò giám sát xã hội trong quá trình thực hiện VPA/FLEGT, đại diện Mạng lưới các tổ chức phi  chính phủ Việt Nam về thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT), ông Trần Ngọc Tuệ khẳng định, khi VPA/FLEGT được ký kết VNGO-FLEGT sẽ tiếp tục góp ý các nội dung VPA trên cơ sở kinh nghiệm làm việc tại cấp cộng đồng và kết quả nghiên cứu thực tiễn. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tuân thủ/tác động trước VPA để thực hiện giám sát. Mạng lưới VNGO-FLEGT sẽ cùng với người dân tham gia như một bên thứ 3 giám sát độc lập các vấn đề xã hội trong quá trình triển khai VPA. Đồng thời, phối hợp với các bên liên quan giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra với cộng đồng khi tham gia thực hiện VPA. Từ đó, góp phần thực hiện kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của Việt Nam đến năm 2020.
 
Theo tạp chí Tài nguyên và môi trường