Làm sao để quản lý rừng phòng hộ một cách bền vững?

Các đại biểu đến thăm Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu Nhằm cung cấp thông tin về chuyển tiếp rừng nhiệt đới và hỗ trợ kết nối các chủ rừng nhà nước triển khai phương án Quản lý rừng bền vững theo cơ chế tự chủ tài chính theo định hướng tại HộiĐọc tiếp “Làm sao để quản lý rừng phòng hộ một cách bền vững?”