Tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã.

Thảo luận nhóm theo các chủ đề

Tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã-Hội chủ rừng phát triển bền vững Thừa Thiên Huế (FOSDA).

Từ ngày 22-25 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên được FOSDA mời là đơn vị tập huấn về các kiến thức liên quan đến Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các Hợp tác xã của FOSDA. Lớp tập huấn này nằm trong khuôn khổ tài trợ của dự án Trường Sơn Xanh hỗ trợ FOSDA nâng cao năng lực bao gồm cả kiến thức lẫn kỹ năng quản lý, vận hành hệ thống chứng chỉ rừng FSC. Một trong những hoạt động nâng cao năng lực là tập huấn phổ biến kiến thức và kinh nghiệm vận hành hệ thống Chứng chỉ FSC hiện có của FOSDA theo bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững FSC ở Việt Nam với tên gọi FSC-STD-VN-01-2018. Đây là bộ tiêu chuẩn mới vừa được tổ Hội đồng Quản trị rừng quốc tế (FSC) công nhận và có hiệu lực từ ngày 01/05/2020. Lớp tập huấn được tổ chức cho hơn 45 cán bộ quản lý của các Chi hội và các HTX Lâm nghiệp bền vững nhằm triển khai Bộ tiêu chuẩn bắt đầu từ năm 2020.

Trong 04 ngày tập huấn, tổng cộng có 11 chuyên đề được giới thiệu cho các học viên với 08 bài tập thực hành và 01 phiên thảo luận chung vào cuối đợt tập huấn. Các bài tập thực hành mang tính thực tế cao, bao gồm phần thảo luận, trình bày của từng nhóm kết hợp với hỏi đáp của các nhóm khác. Các chuyên đề cụ thể như sau:

 1. Thực tiễn quản lý rừng ở Việt Nam và yêu cầu thực hiện QLRBV
 2. Hệ thống quản lý rừng bền vững Quốc tế và Việt Nam
 3. Thông tư 28 và trình tự xây dựng P.A QLRBV
 4. Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam
 5. Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội (MT – XH)
 6. An toàn lao động trong lĩnh vực lâm nghiệp
 7. Các lỗi thường gặp trong đánh giá cấp chứng chỉ rừng
 8. Giám sát hoạt động trong Quản lý rừng bền vững
 9. Đánh giá nội bộ trong Quản lý nhóm Chứng chỉ rừng
 10. Kỹ thuật lâm sinh trong trồng rừng gỗ lớn
 11. Hoá chất và sử dụng hoá chất trong QLRBV
 12. Thảo luận các vấn đề chung

Khoá tập huấn tạo cơ hội cho các cán bộ Chi hội và HTX được giao lưu, học hỏi với sự thúc đẩy của giảng viên. Các học viên được thực hành theo nhóm, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, và rút ra được các bài học áp dụng cho Chi hội/HTX của mình.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

Học viên trao đổi, chia sẻ thông tin trực tiếp theo từng chủ đề bài giảng
Đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm

Tác giả: Diễm Kiều/ Corenarm.