Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) – Tuyển dụng.

hông báo vị trí tuyển dụng: Điều phối viên cấp tỉnh và Điều phối viên thực địa miền Trung, chương trình Bảo tồn đa dạng sinh học USAID-Việt Nam. Bản mô tả công việc chi tiết cho các vị trí này được đính kèm tại đây. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi email xinĐọc tiếp “Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) – Tuyển dụng.”