[PR01]- Dự án: “Phục hồi và bảo tồn loài cây Huê Mộc (Dalbergia tonkinensis Praine) ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

  • Thời gian thực hiện: 5/2007- 5/2008
  • Ngân sách: 10.000 USD
  • Nhà tài trợ: FFI và Delfra