CORENARM

Resources in your hands

Our stories

Xây dựng mô hình thí điểm quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng

Dự án FLEGT khu vực miền Trung phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) thực hiện xây dựng mô hình thí điểm quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng tại thôn Tân Hối, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế và thôn Xuân Lâm, huyện Dakrong, Quảng Trị.
Mô hình đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác quản lý rừng kết hợp với phát triển sinh kế hộ, góp phần giảm áp lực lên việc khai thác rừng trái phép đồng thời bảo đảm sinh kế cho các hộ dân tham gia quản lý bảo vệ rừng tại cộng đồng.

Thông tin chi tiết thể hiện trong phóng sự sau: https://www.youtube.com/watch?v=-cr5ZRB1a6E

Resilience Science

Resources in your hands

Learning Sustainability

A Learning Change Project Blog

%d bloggers like this: