Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (Consultative and Research Center on Natural Resources Management) viết tắt là CORENARM là một tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận của Việt Nam.

CORENARM được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-LHH ngày 21/10/2005 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số 01/2009 do Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

ĐỐI TÁC HOẠT ĐỘNG

Trong hơn 14 năm qua, CORENARM đã xây dựng nhiều mối quan hệ với các đối tác trong nước, khu vực và quốc tế. Và dưới đây là những đối tác phối hợp nồng cốt trong nhiều dự án.

  • Với chính quyền địa phương:  CORENARM đã mở rộng hợp tác với các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên…
  • Với các cơ quan liên quan: CORENARM thường xuyên làm việc với các ban ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ ở tất cả các tỉnh nói trên.
  • Với các tổ chức trong nước/quốc tế: Tổ chức Tropenbos, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực tài chính cộng đồng (CFRC), Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF), Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE), Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ), Chương trình viện trợ của chính phủ Úc, Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD), Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD).
  • Với các mạng lưới quốc gia: Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), Tổ chức phi chính phủ việt Nam – Biến đổi khí hậu (VNGO-CC), Mạng lưới các Tổ chức phi chính phủ việt Nam – FLEGT (VNGO-FLEGT), Mạng lưới BĐKH miền Trung (CCN), REED + network, Mạng lưới liên minh đất rừng (FORLAND).