Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (Consultative and Research Center on Natural Resources Management) viết tắt là CORENARM là một tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận của Việt Nam. 

CORENARM được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-LHH ngày 21/10/2005 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số 01/2009 do Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

SỨ MỆNH

Góp phần quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường song hành với chiến lược cải thiện sinh kế theo hướng bền vững thông qua các nghiên cứu và dịch vụ tư vấn chất lượng cao.

TIẾP CẬN

  • Tăng cường kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài nguyên cho các cán bộ địa phương thông qua các nghiên cứu phối hợp
  • Lồng ghép các nghiên cứu ứng dụng vào hệ thống quản lý tài nguyên cấp cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về mặt chuyên môn và xã hội.
  • Tư vấn hai chiều – địa phương và nhà tài trợ – các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên nhằm tìm kiếm các nguồn đầu tư (dự án và chương trình) hỗ trợ cho địa phương về tổ chức thực hiện và nâng cao năng lực quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có trên địa bàn.
  • Phối hợp với các cơ quan đào tạo (trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm thực hành) thiết kế các chương trình đào tạo ngắn và trung hạn cho các địa phương trong khu vực về quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
  • Phối hợp và tăng cường kết nối với các tổ chức trong mạng lưới NGO Việt Nam để chia sẻ, cập nhật thông tin cũng như phối hợp trong việc tìm kiếm các nguồn lực và đồng thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững.
  • Tăng cường phối hợp với các cơ quan/đơn vị nhà nước đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường, kịp thời cập nhật các chính sách, chương trình hành động từ Trung ương đến đia phương. Từ đó có kế hoạch kết nối thực hiện các hoạt động, nghiên cứu phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương và cộng đồng.

ĐỐI TÁC HOẠT ĐỘNG

Trong hơn 14 năm qua, CORENARM đã xây dựng nhiều mối quan hệ với các đối tác trong nước, khu vực và quốc tế. Và dưới đây là những đối tác phối hợp nồng cốt trong nhiều dự án.

  • Với chính quyền địa phương:  CORENARM đã mở rộng hợp tác với các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên…
  • Với các cơ quan liên quan: CORENARM thường xuyên làm việc với các ban ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ ở tất cả các tỉnh nói trên.
  • Với các tổ chức trong nước/quốc tế: Tổ chức Tropenbos, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực tài chính cộng đồng (CFRC), Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF), Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE), Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ), Chương trình viện trợ của chính phủ Úc, Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD), Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD).
  • Với các mạng lưới quốc gia: Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), Tổ chức phi chính phủ việt Nam – Biến đổi khí hậu (VNGO-CC), Mạng lưới các Tổ chức phi chính phủ việt Nam – FLEGT (VNGO-FLEGT), Mạng lưới BĐKH miền Trung (CCN), REED + network, Mạng lưới liên minh đất rừng (FORLAND).

Quý đọc giả muốn tìm hiểu thông tin hoạt động của CORENARM từ khi thành lập cho đến 2020 xem tại đây.