ẤN PHẨM

HƯỚNG DẪN NHẬN DẠNG CÂY RỪNG
(Ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam)

Quyển sách này là một trong những ấn phẩm thuộc dự án “Đánh giá bản
chất của hiện tượng chuyển tiếp rừng ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái xã hội ở diện tích rừng do địa phương quản lý”
(gọi tắt là dự án FTViet), thuộc chương trình Nghiên cứu về các Vấn đề Phát
triển Toàn cầu (R4D) đồng tài trợ bởi Quỹ khoa học Quốc gia Thụy Sĩ (SNSF)
và Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ (SDC). Để hoàn thiện quyển sách này chúng tôi đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ nhiều tổ chức, các nhà khoa học và các cá nhân đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và cán bộ kiểm lâm, cán bộ bảo vệ rừng thuộc các Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sao La – Thừa Thiên Huế, Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông đã hỗ trợ nhóm tác giả trong các đợt khảo sát thực địa năm 2018 và 2019 để thu thập mẫu ảnh các loài sử dụng trong quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn GS. Leonid V. Averyanov, TS.Trần Minh Đức, ThS. Lê Thái Hùng, ThS. Đoàn Quốc Tuấn đã cung cấp hình ảnh có giá trị khoa học, góp phần hoàn thiện danh mục các loài cây rừng được mô tả. Cảm ơn ThS.Trần Quốc Cảnh và BS. Lê Công Danh đã tham gia góp ý cho nội dung của quyển sách. Ngoài các tư liệu điều tra thực tế, nhóm tác giả đã sử dụng có chọn lọc các tài liệu, hình ảnh và hình vẽ từ những sách tham khảo trong và ngoài nước.

Xin chân thành cảm ơn!

Quý đọc giả quan tâm có thể đọc chi tiết tại đây.