Cộng tác viên

Thanh Tuyền tốt nghiệp chuyên ngành Lâm nghiệp tại trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2020 và sau đó tham gia đảm nhiệm mảng cán bộ truyền thông và lâm nghiệp cộng đồng tại CORENARM. Tuyền đã tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về Kỹ năng quản lý truyền thông, Quản trị rừng bền vững, và đã từng lọt vào vòng bán kết cuộc thi Phim phóng sự về ”Southern Voices from Global South” đồng tổ chức bởi AFD-GDN vào tháng 7.2021 (Xem ở đây). Hiện tại, Tuyền chuyển sang làm cộng tác viên cho CORENARM.

* Lĩnh vực nghiên cứu
– Truyền thông và phát triển cộng đồng
– Biến đổi khí hậu và thích ứng
– Tổ hợp tác lâm nghiệp cộng đồng (CFE)

Cộng tác viên

Trong quá trình triển khai các hoạt động trong các gói nghiên cứu, tư vấn cụ thể;  hoặc định kỳ trao đổi về tổ chức, hoạt động và chiến lược của CORENARM, CORENARM đã phối hợp với các thành viên ở các đơn vị khác với vai trò chuyên gia, cộng tác viên như Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Bệnh viện YHCT TT Huế, ĐH Nông Lâm Huế,…

Danh sách cộng tác viên của CORENARM được cập nhật tại đây