Tổng quan hoạt động FTViet 2022

Dự án FTViet là dự án “Đánh giá bản chất của hiện tượng “chuyển tiếp rừng” ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý” trong thời gian 6 năm từ 01/09/ – 31/08/2023. Dự ánĐọc tiếp “Tổng quan hoạt động FTViet 2022”

Tổng quan hoạt động CORENARM năm 2022

2022 là năm đánh dấu sự trở lại của mọi hoạt động sau hơn hai năm bị ảnh hưởng của Covid-19, ắt hẳn mỗi doanh nghiệp đều có những câu chuyện riêng của mình. Đối với Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM), đây là một năm CORENARM thực hiệnĐọc tiếp “Tổng quan hoạt động CORENARM năm 2022”

Tổng quan hoạt động FTviet 2021

Dự án FTViet là dự án “Đánh giá bản chất của hiện tượng “chuyển tiếp rừng” ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý” trong thời gian 6 năm từ 01/09/2020 – 31/08/2023, và chiaĐọc tiếp “Tổng quan hoạt động FTviet 2021”

Tổng quan hoạt động CORENARM năm 2021.

Có thể xem năm 2021 là một năm bản lề quan trọng trong chiến lược phát triển của Trung tâm NC&TV Quản lý Tài nguyên (CORENARM). Đánh dấu sự trở lại của CORENARM trong mạng lưới các tổ chức NGO theo các chương trình quốc gia như VPA/FLEGT, Mạng lưới bảo tồn tài nguyên TNĐọc tiếp “Tổng quan hoạt động CORENARM năm 2021.”

Định hướng xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng hiệu quả

Nghiên cứu định hướng xây dựng mô hình quản trị rừng cộng đồng hiệu quả là một phần trong dự án “Tăng cường sự tham gia của Mạng lưới các Tổ chức Xã hội Dân sự Việt Nam ở khu vực miền Trung trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT”.  Dựa trênĐọc tiếp “Định hướng xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng hiệu quả”

Tổng quan hoạt động FTViet 2019

Dự án Đánh giá bản chất của hiện tượng “chuyển tiếp rừng” ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý (viết tắt: Dự án FTViet) được triển khai tại huyện A Lưới vàĐọc tiếp “Tổng quan hoạt động FTViet 2019”

Tổng quan hoạt động FTViet 2018

Dự án FTviet là dự án “Đánh giá bản chất của hiện tượng “chuyển tiếp rừng” ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý”. Dự án có 04 hợp phần chính, bao gồm: (i) HợpĐọc tiếp “Tổng quan hoạt động FTViet 2018”

Nhật ký tuần tra rừng cộng đồng

Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 2021-2030, tầm nhìn 2050 với mục đích sử dụng hiệu quả, hiệu suất và bền vững “Từng khu rừng, từng mảnh đất” và chủ rừng phải có lợi ích xứng đáng từ nỗ lực của mình cần được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, nhằm nângĐọc tiếp “Nhật ký tuần tra rừng cộng đồng”

Hướng dẫn Nhận dạng cây rừng

  Xin chân thành cảm ơn! Hướng dẫn nhận dạng cây rừng tại đây Quyển sách này là một trong những ấn phẩm thuộc dự án “Đánh giá bảnchất của hiện tượng chuyển tiếp rừng ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái xã hội ởĐọc tiếp “Hướng dẫn Nhận dạng cây rừng”