Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên – Tuyển dụng.

TRỢ LÝ CHUYÊN MÔN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG Miêu tả công việc: Nghiên cứu tài liệu, tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững nhằm hỗ trợ tư vấn và đánh giá các hoạt động liên quan đến quản lý rừng bền vững. Xây dựng các quy trình kỹ thuật lâmĐọc tiếp “Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên – Tuyển dụng.”

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) – Tuyển dụng.

hông báo vị trí tuyển dụng: Điều phối viên cấp tỉnh và Điều phối viên thực địa miền Trung, chương trình Bảo tồn đa dạng sinh học USAID-Việt Nam. Bản mô tả công việc chi tiết cho các vị trí này được đính kèm tại đây. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi email xinĐọc tiếp “Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) – Tuyển dụng.”