Thành viên

Các thành viên sáng lập của CORENARM – 2005

Thành viên chính nhiệm

z1655620906397_02c7d858bb910e2bb1beb548fc3fb315
Dr. Ngô Trí Dũng
(Giám đốc sáng lập và điều hành)

Dr. Dũng tốt nghiệp ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên chuyên về phân tích chính sách và thể chế lâm nghiệp tại Viện công nghệ châu Á (AIT, Thái Lan). Là thành viên sáng lập và hiện đang quản lý CORENARM, Dr. Dũng có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Nông Lâm Huế (HUAF) và nghiên cứu tại Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) – Đại học Huế. Bên cạnh việc giảng dạy và nghiên cứu, ông còn tham gia các nhóm tư vấn chính sách giúp điều chỉnh các chính sách lâm nghiệp quan trọng như PFES, FLEGT, REDD+ và Luật LN 2017. Dr. Dũng còn là chuyên gia đánh giá chứng chỉ rừng FSC FM/CoC (Công ty GFA – CHLB Đức) và tham gia nhóm kỹ thuật xây dựng  Bộ tiêu chuẩn FSC cho các hộ sản xuất nhỏ ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

* Lĩnh vực nghiên cứu
Các nghiên cứu của Dr. Dũng tập trung vào tương tác giữa các yếu tố sinh thái và xã hội và hệ quả tác động lên quản lý tài nguyên. Ông theo đuổi nghiên cứu trong 2 lĩnh vực chính:
– Đặc điểm tài nguyên rừng, tính đa dạng , phân bố của thảm thực vật theo các dạng địa hình;
– Quản lý rừng bền vững ở các cộng đồng, BQL rừng, công ty LN thông qua phân tích thể chế và chính sách liên quan.

*Email: dzungtringo(at)corenarm.org.vn
*Blog: Blog cá nhân tại đây.

Lê Thị Diễm Kiều
 (Phó Giám đốc)

Ms. Kiều là Phó Giám đốc và cán bộ nghiên cứu tại CORENARM. Ms. Kiều tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học môi trường và hoàn thành Thạc sĩ khoa học tại ĐH Khoa học – ĐH Huế năm 2012. Trước khi vào làm việc tại CORENARM, Ms. Kiều đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu về nghiên cứu bảo vệ môi trường bền vững tại Viện Tài nguyên và Môi trường. Hiện tại, bà Kiều đang tham gia thực hiện dự án FTviet với tư cách là một cán bộ dự án.

* Lĩnh vực nghiên cứu
– Nghiên cứu về sử dụng khoa học công nghệ để xử lý môi trường
– Nghiên cứu về những phương pháp và vật liệu  thân thiện với môi trường để giảm thiểu tác động của con người lên chất lượng môi trường
– Nghiên cứu về những giải pháp để giảm thiểu và thích ứng với những ảnh hưởng của hiện tượng biến bổi khí hậu

* Email: kieule(at)corenarm.org.vn

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
 (Cán bộ nghiên cứu)

Anh Tuấn tốt nghiệp chuyên ngành Lâm Nghiệp tại trường Đại học Nông Lâm Huế. Trước khi trở thành cán bộ của trung tâm. Anh Tuấn đã có thời gian công tác ở Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ. Anh Tuấn bắt đầu làm việc với CORENARM từ năm 2020, đảm nhiệm mảng nghiên cứu, điều tra bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững.

* Lĩnh vực nghiên cứu
– Ứng dụng GIS trong quản lý rừng bền vững
– Sinh kế người dân và những ảnh hưởng đến tài nguyên rừng
– Nghiên cứu về phân loại, phân bố của thảm thực vật rừng

* Email: tuannguyen(at)corenarm.org.vn

 Trương Thị Kiều Oanh
 (Cán bộ truyền thông và dữ liệu)

Kiều Oanh tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị quan hệ công chúng tại trường Du lịch – Đại học Huế vào giữa năm 2021. Đến đầu năm 2022, Oanh tham gia đảm nhiệm mảng cán bộ truyền thông và lâm nghiệp cộng đồng tại CORENARM.

* Lĩnh vực nghiên cứu
– Truyền thông và phát triển cộng đồng.
– Tổng hợp, viết báo cáo và đề cương các dự án.

*Email: oanhtruong(at)corenarm.org.vn

Nguyễn Hữu Chí Tư
 (Cán bộ nghiên cứu)

Nguyễn Hữu Chí Tư tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường năm 2021, là chuyên viên nghiên cứu ứng dụng công nghệ Viễn thám trong các hệ đa dạng hệ sinh thái thảm cỏ biển và rạn san hô. Với 4 năm nghiên cứu bậc cử nhân và 2 năm thạc sĩ, Tư có 4 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước, chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu về biến đổi khí hậu cấp độ nhỏ tại miền Trung Việt Nam đồng thời tham gia nghiên cứu trong nhiều đề tài ở các cấp khác nhau. Mục tiêu và lý tưởng sống là tích luỹ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, hướng đến sự cống hiến cho cộng đồng.

* Lĩnh vực nghiên cứu
– Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước và trầm tích tại các thuỷ vực sông, đầm phá, ven biển.
– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong bảo tồn đa dạng sinh học biển hướng đến mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu.

*Email: tunguyen(at)corenarm.org.vn

Hoàng Thị Thục Anh
 (Cán bộ kế toán)

Ms. Anh tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH Kinh tế – ĐH Huế năm 2014. Hiện tại, bà Anh đảm nhận vị trí cán bộ kế toán tại CORENARM.

* Email: thucanh710(at)@gmail.com

Cộng tác viên

Trong quá trình triển khai các hoạt động trong các gói nghiên cứu, tư vấn cụ thể;  hoặc định kỳ trao đổi về tổ chức, hoạt động và chiến lược của CORENARM, CORENARM đã phối hợp với các thành viên ở các đơn vị khác với vai trò chuyên gia, cộng tác viên như Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Bệnh viện YHCT TT Huế, ĐH Nông Lâm Huế,…