HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TUYỂN CHỌN, SẢN XUẤT CÁC GIỐNG LÚA NGẬP MẶN

Cuốn “Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tuyển chọn, sản xuất các giống lúa ngập mặn tại xã Hương Phong” được biên soạn nhằm mục đích phổ biến rộng rãi những kiến thức kỹ thuật cơ bản về kỹ thuật phục tráng các giống lúa địa phương ở khu vực vùng ven đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tài liệu này được biên tập dựa trên các kinh nghiệm thử nghiệm của các mô hình phục tráng các giống lúa địa phương chịu mặn tại xã Hương Phong do dự án: “Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên ở xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế” (Mã số: CBA/VN/SPA/09/004; gọi tắt là CBA – Hương Phong) . Quý độc giả quan tâm có thể download sổ tay hướng dẫn tại đây.