Lâm nghiệp cộng đồng


Các chương trình nghiên cứu đã thực hiện


[PR15]- Dự án: “Đánh giá bản chất của hiện tượng chuyển tiếp rừng ở Việt Nam: Dịch vụ Hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý” (Gọi tắt là dự án FTVIET).

 • Thời gian thực hiện: 2017 – 2023.
 • Ngân sách: 919.122 CHF (954,721 USD).
 • Nhà tài trợ: SNSF và SDC (Thuỵ Sỹ).
 • Điều phối dự án tại Thuỵ Sỹ: Đại học Lausane Thuỵ Sỹ.
 • Các hoạt động FTViet đã và đang thực hiện tại đây.

[PR02]- Dự án: “Nâng cao năng lực cho các đối tác của Chương trình tài trợ nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) về biến đổi khí hậu.

 • Thời gian thực hiện: 6/2010 – 6/2013.
 • Ngân sách: USD 50,000 (of which: SGP’s buget: USD 50,000).
 • Nhà tài trợ: Global Environmental Program (GEF) /Small Grant Fund (SGF)/ UNDP.

 [PR05]- Dự án: “Vận động công chúng tham gia xây dựng quy chế quản lý tài nguyên thiên nhiên thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 3/2010 – 2/2011.
 • Ngân sách: 495 triệu đồng, trong đó: a/TAF: 405 triệu đồng, b/CORENARM và địa phương: 90 triệu đồng.
 • Tóm tắt dự án tại đây.

[PR08]- Dự án: “Nâng cao năng lực quản lý rừng giao cho cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 4/2006- 4/2007.
 • Ngân sách: 50,000 USD.
 • Nhà tài trợ: Ford Foundation.
 • Tóm tắt dự án tại đây.