TÀI LIỆU: HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI XEN CANH LÚA-CÁ

Cuốn tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật nuôi xen canh lúa cá” được biên soạn nhằm mục đích phổ biến rộng rãi những kiến thức kỹ thuật cơ bản về kỹ thuật nuôi xen canh cá lúa ở khu vực vùng ven đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tài liệu này được biên tập dựa trên các kinh nghiệm thử nghiệm của các mô hình xen canh trồng lúa và nuôi cá tại xã Hương Phong do dự án: “Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên ở xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam”. Quý độc giả quan tâm có thể download hướng dẫn tại đây.