Các thành viên sáng lập của CORENARM bao gồm cán bộ của trung tâm, các cố vấn và tình nguyện viên

CÁN BỘ TRUNG TÂM

z1655620906397_02c7d858bb910e2bb1beb548fc3fb315
 TS. Ngô Trí Dũng
 (Giám đốc – điều hành CORENARM) 

Dr. Dũng tốt nghiệp ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên chuyên về phân tích chính sách và thể chế lâm nghiệp tại Viện công nghệ châu Á (AIT, Thái Lan). Là thành viên sáng lập và hiện đang quản lý CORENARM, Dr. Dũng có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Nông Lâm Huế (HUAF) và nghiên cứu tại Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) – Đại học Huế. Bên cạnh việc giảng dạy và nghiên cứu, ông còn tham gia các nhóm tư vấn chính sách giúp điều chỉnh các chính sách lâm nghiệp quan trọng như PFES, FLEGT, Luật Lâm nghiệp 2017. Ngoài hoạt động giảng dạy, Dr. Dũng còn là chuyên gia đánh giá về chứng chỉ rừng FSC/FM và tham gia nhóm kỹ thuật xây dựng  tiêu chuẩn FSC cho các hộ sản xuất nhỏ ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

* Lĩnh vực nghiên cứu
Các nghiên cứu của Dr. Dũng tập trung vào tương tác giữa các yếu tố sinh thái và xã hội và hệ quả tác động lên quản lý tài nguyên. Ông theo đuổi nghiên cứu trong 2 lĩnh vực chính:
– Nghiên cứu về đặc điểm tài nguyên rừng, tính đa dạng , phân bố của thảm thực vật theo các dạng địa hình;
– Nghiên cứu về các hoạt động quản lý rừng bền vững ở các cộng đồng, BQL, và các công ty lâm nghiệp thông qua phân tích thể chế và chính sách liên quan.

* Kênh thông tin liên quan:
– Trang web cá nhân: https://dzungtringo.wordpress.com/about-me/ 
–  Công trình nghiên cứu: https://dzungtringo.wordpress.com/publications-2/

anh bia chi kieu
 Lê Thị Diễm Kiều
 (Quản lý văn phòng)

Diễm Kiều là cán bộ nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu và quản lý tài nguyên (CORENARM). Bà Kiều tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học môi trường  năm 2010, Thạc sĩ khoa học tại trường Đại học Khoa học Huế năm 2012. Trước khi vào làm việc tại CORENARM, bà Kiều đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu về nghiên cứu bảo vệ môi trường bền vững tại Viện Tài nguyên và Môi trường. Hiện tại, bà Kiều đang tham gia thực hiện dự án FTviet với tư cách là một cán bộ dự án.

* Lĩnh vực nghiên cứu
– Nghiên cứu về sử dụng khoa học công nghệ để xử lý môi trường
– Nghiên cứu về những phương pháp và vật liệu  thân thiện với môi trường để giảm thiểu tác động của con người lên chất lượng môi trường
– Nghiên cứu về những giải pháp để giảm thiểu và thích ứng với những ảnh hưởng của hiện tượng biến bổi khí hậu

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
(Cán bộ nghiên cứu)

Anh Tuấn tốt nghiệp chuyên ngành Lâm Nghiệp tại trường Đại học Nông Lâm Huế. Trước khi trở thành cán bộ của trung tâm. Anh Tuấn đã có thời gian công tác ở Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ. Anh Tuấn bắt đầu làm việc với CORENARM từ năm 2020, đảm nhiệm mảng nghiên cứu, điều tra bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững.

* Lĩnh vực nghiên cứu

– Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

– Sinh kế người dân và những ảnh hưởng đến tài nguyên rừng

– Nghiên cứu về sự  phân loại, phân bố của thảm thực vật


Hồ Thị Thanh Tuyền
(Cán bộ truyền thông)

Thanh Tuyền tốt nghiệp chuyên ngành Lâm nghiệp tại trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2020.  Tuyền bắt đầu làm việc tại CORENARM từ năm 2020, đảm nhiệm mảng cán bộ truyền thông và lâm nghiệp cộng đồng.