Tài liệu hội thảo: Chính sách, đầu tư và quản lý bền vững cho hệ thống rừng phòng hộ Việt Nam

Chương trình hội thảo

  1. Ông Nguyễn Quốc Dưng, Viện Điều tra Quy hoạch rừng

Vai trò của rừng phòng hộ ở Việt Nam

2. Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ

Định hướng phát triển rừng phòng hộ ở Việt Nam

3. Ông Ngô Trí Dũng, Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên CORENARM

Quản lý rừng phòng hộ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ theo phương án QLBVR

4. Ông Đoàn Diễm, Chuyên gia tư vấn PanNature

Rà soát và đánh giá chính sách đầu tư tài chính cho rừng phòng hộ Việt Nam

5. Ông Trần Quốc Cảnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế

Tác động chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến quản lý bền vững rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

6. TS. Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Đắk Lắk

Quản lý rừng phòng hộ Tây Nguyên-một số đề xuất thưc tiễn từ Đắk Lắk

7. Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Cơ chế quản lý rừng phòng hộ theo khung chính sách lâm nghiệp mới

8. Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa

Báo cáo kết quả triển khai và lộ trình xây dựng phương án quản lý rừng bền vững của các chủ rừng tại tỉnh Thanh Hóa

9. Ban Quản lý rừng phòng hộ IA LY

Báo cáo tham luận về tự chủ tài chính Ban Quản lý rừng phòng hộ IA LY-khó khăn và thách thức

Nguồn: CORENARM và FANNATURE