Chương trình hỗ trợ cộng đồng

Lớp tập huấn thực hành thao tác trên điện thoại thông minh (smartphone) tại Thôn 2 xã Hương Lộc.

Chương trình hỗ trợ cộng đồng xây dựng Quy chế Quản lý Rừng Cộng đồng và tập huấn về “Nhận diện một số loài cây bản địa” và “Sử dụng phần mềm Mapeo” trong quản lý và bảo vệ rừng.

Ngày 21-22/12/2020 Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) phối hợp với hạt kiểm Lâm Nam Đông hỗ trợ cộng đồng Thôn 2 và Thôn 3, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông thực hiện chương trình hỗ trợ cộng đồng xây dựng Quy chế Quản lý Rừng Cộng đồng và tập huấn về “Nhận diện một số loài cây bản địa” và “Sử dụng phần mềm Mapeo” trong quản lý và bảo vệ rừng. Chương trình được tổ chức dựa trên các kinh nghiệm và kết quả mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện thành công tại thôn A Tia 1 và Căn Tôm thuộc huyện A Lưới trong việc hỗ trợ thực hiện Quy chế Quản lý Rừng Cộng đồng (QLRCĐ).

Qua những khảo sát và nghiên cứu ban đầu về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội nơi đây, nhóm nghiên cứu quyết định hỗ trợ và thúc đẩy cộng đồng xây dựng và thực hiện Quy chế QLRCD (Quyết định 62/2019/QD-UBND) nhằm quản lý hiệu quả diện tích rừng được giao. Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi, tập trung đi sâu vào quyết định 62 và nhận diện những loài thực vật quý hiếm nguy cấp, những loài cây thân gỗ có giá trị, loài cây dược liệu có tiềm năng phát triển dưới tán rừng tự nhiên. Khép lại hai phần trên, lớp tập huấn tiếp tục đến với một ứng dụng mới gọi là Mapeo. Công cụ này giúp cho cộng đồng thu thập thông tin, dữ kiện trong các đợt tuần tra và bảo vệ rừng cộng đồng. Đồng thời, đây là một kênh thông tin giúp kiểm lâm địa bàn và UBNN xã có thể sử dụng để quản lý, theo dõi hoạt động của cộng đồng một cách trực quan và khách quan và có những hỗ trợ xử lý kịp thời các hành vi vi phạm qua kết quả lưu trữ trong các đợt tuần tra.

CORENARM hỗ trợ cộng đồng thiết bị điện thoại thông minh tại Thôn 2 xã Hương Lộc.

Kết thúc lớp học, CORENARM đã trang bị cho mỗi cộng đồng một máy điện thoại smart phone hỗ trợ việc tuần tra và thu thập dữ liệu định kỳ. Các thành viên trong nhóm bảo vệ rừng cộng đồng đã hiểu rõ và biết được vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực hiện quyết định 62. Đồng thời, đã được thực hành trên hiện trường và nắm vững các kỹ năng cơ bản trong nhận diện, tra cứu các loài thực vật và sử dụng phần mềm Mapeo giúp cộng đồng triển khai nhằm phối hợp với các bên liên quan tiếp tục xây dựng Quy chế QLRCĐ.

Nguồn: CORENARM