Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) – Tuyển dụng.

hông báo vị trí tuyển dụng: Điều phối viên cấp tỉnh và Điều phối viên thực địa miền Trung, chương trình Bảo tồn đa dạng sinh học USAID-Việt Nam.

Bản mô tả công việc chi tiết cho các vị trí này được đính kèm tại đây. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi email xin việc, sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh và bản scan / photo các văn bằng / chứng chỉ đến địa chỉ Employ.vn@wwf.org.vn ghi rõ vị trí ứng tuyển:

[WWF – 112020] Điều phối viên tỉnh Huế / Quảng Trị – Họ và tên

[WWF – 112020 Điều phối viên tỉnh Quảng Nam – Họ và tên

[WWF – 112020] Điều phối viên tỉnh Lâm Đồng – Họ và tên

[WWF – 112020] Điều phối viên thực địa Trung Annamites – Họ và tên

Nguồn: WWF