Hướng dẫn Nhận dạng cây rừng

  Xin chân thành cảm ơn! Hướng dẫn nhận dạng cây rừng tại đây Quyển sách này là một trong những ấn phẩm thuộc dự án “Đánh giá bảnchất của hiện tượng chuyển tiếp rừng ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái xã hội ởĐọc tiếp “Hướng dẫn Nhận dạng cây rừng”