Chiến lược “Vận động công chúng tham gia xây dựng quy chế quản lý tài nguyên thiên nhiên”

Sổ tay hướng dẫn vận động quần chúng tham gia xây dựng các quy định quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là một ấn phẩm của Dự án: “Vận động công chúng tham gia xây dựng quy chế quản lý tài nguyên thiên nhiên thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ 3/2010 – 2/2011. Quý độc giả quan tâm có thể download sổ tay hướng dẫn tại đây.

Đăng bởi diendt

Kỹ sư điện tử Kỹ sư lâm nghiệp