Giới thiệu khu vực nghiên cứu dự án FTViet

Dự án: ” Đánh giá bản chất của hiện tượng chuyển tiếp rừng ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý”. (Viết tắt: Dự án FTViet).

A Lưới là một huyện miền núi biên giới phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp giáp với Lào. Đây là một trong những khu vực được nghiên cứu trong dự án FTViet.