Tọa đàm: Quản lý bền vững cảnh quan rừng A Lưới, góc nhìn từ các bên liên quan

Tháng 4/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện A Lưới đã tổ chức buổi tọa đàm về ” Quản lý bền vững cảnh quan rừng A Lưới, góc nhìn từ các bên liên quan”.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo ban ngành đoàn thể của huyện, xã, thị trấn đã cùng thảo luận những câu hỏi về những vấn đề liên quan đến bảo vệ tài nguyên rừng, quản lý bền vững cảnh quan trên địa bàn huyện A Lưới, nhằm đưa ra những hướng giải quyết thống nhất, tốt nhất cho tài nguyên rừng.