Cộng đồng xây dựng và thực hiện Quy chế Quản lý RCĐ

Tập huấn Cộng đồng xây dựng và thực hiện Quy chế Quản lý RCĐ (Theo Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Góp phần thúc đẩy việc triển khai Quyết định 62/2019/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, được ban hành vào Ngày 07/10/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm A Lưới tổ chức tập huấn thí điểm cho 02 cộng đồng là Cộng đồng thôn 1, xã Hồng Kim vào ngày 18-19/06/2020 và Cộng đồng thôn Căn Tôm, xã Hồng Hạ vào ngày 24-25/06/2020.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày. Trong đó có một buổi đi hiện trường để cộng đồng rà soát lại diện tích rừng mình đang quản lý trên thực tế và nhận diện các khu vực gặp nhiều rủi ro, các vùng có giá trị đa dạng sinh học cao cần được bảo vệ nghiêm ngặt và những vùng trống, dễ bị sói lỡ…để trồng rừng phục hồi trong thời gian sắp tới.

Cộng đồng thôn 1-Hồng Kim thảo luận về tài nguyên thực vật, động vật trong diện tích mình quản lý

Tại buổi tập huấn, dưới sự hỗ trợ và thúc đẩy của các cán bộ từ Hạt kiểm lâm và CORENARM, các thành viên trong Ban quản lý Rừng cộng đồng đã tham gia đóng góp ý kiến và cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, kế hoạch tuần tra và bảo vệ rừng của cộng đồng. Trên cơ sở đó, Ban quản lý rừng cộng đồng (BQL RCĐ) cùng Ban tổ chức thảo luận xây dựng các nội dung của Phương án Quản lý RBV theo phụ lục 3 thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT; Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng hàng năm và Quy ước Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng.

Ban tổ chức đã hướng dẫn một số phương pháp và cách tiếp cận cả trên bản đồ và ngoài hiện trường nhằm giúp cộng đồng có thể nhận diện các nguồn tài nguyên, các biện pháp lâm sinh cần can thiệp theo không gian và thời gian tương ứng trong phương án quản lý rừng bền vững của cộng đồng trong thời gian 10 năm. Dựa vào bản đồ, cộng đồng có thể dễ dàng chỉ ra các khu vực xung yếu, các khu vực có nguy cơ rủi ro cao do nạn lấn rừng của người dân địa phương, hay các khu vực dễ bị khai thác gỗ, các tuyến đặt bẫy…

Cộng đồng thôn Căn Tôm-Hồng Hạ nhận diện và phân loại các khu vực trong diện tích mình quản lý

Kết thúc lớp tập huấn, BQL RCĐ đã thấy được vai trò và ý nghĩa của việc lập phương án QLRBV, Kế hoạch QLRCĐ cũng như Quy ước QL, BV và PTRCĐ. Cộng đồng cũng đã có những cam kết và phấn khởi trong việc chủ động xây dựng và thực hiện Quy chế Quản lý rừng cộng đồng đã được UBND tỉnh ban hành.

Tác giả: Diễm Kiều/ Corenarm.