Định kỳ khảo sát và thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn trong mùa nắng tại A Lưới

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (Corenarm) đã triển khai hoạt động thu thập dữ liệu khí tượng thuỷ văn tại một số vị trí lắp đặt các thiết bị thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lấy dữ liệu tại các logger

Đây là một hoạt động định kỳ trong hợp phần nghiên cứu về sinh thái của dự án “Đánh giá bản chất của hiện tượng chuyển tiếp rừng tại Việt Nam” – FTViet. Trong chuyến đi hiện trường lần này, ngoài hoạt động lấy dữ liệu từ các thiết bị logger, nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập thêm dữ liệu về mực nước, tốc độ dòng chảy và đo mặt cắt của các con suối nhằm so sánh sự biến động lưu lượng nước tại các lưu vực thuộc rừng trồng và rừng tự nhiên, trong mùa nắng và mùa mưa. So với cùng kỳ năm 2019, mực nước năm nay giảm mạnh, các thiết bị looger tại một số vị trí bị nhô lên khỏi mặt nước. Điều này phần nào ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu thu được.

Kiểm tra thiết bị trước khi lấy dữ liệu

Tác giả: Diễm Kiều/ Corenarm.