Chứng chỉ FSC là gì?

FSC là gì?

FSC viết tắt của Forest Stewardship Council. Là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1993. Tổ chức này là Tổ chức duy nhất được công nhận toàn cầu về phát triển các tiêu chuẩn chứng nhận về rừng. FSC phát triển dựa trên nền tảng 1 giải pháp sau:

 1. Chứng nhận quản lý rừng dành cho các công ty đang quản lý rừng tự nhiên, rừng trồng hoặc các công ty trong chuỗi cung ứng
 2. Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm, dành cho các công ty sử dụng các sản phẩm từ rừng để chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của gỗ.

FSC đã ủy quyền cho 10 cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ rừng gồm:

 1. SGS – Chương trình QUALIOR – nước Anh
 2. Hiệp hội đất – Chương trình Woodmark – nước Anh
 3. BM TRADA Certification – nước Anh
 4. Hệ thống chứng chỉ khoa học – Chương trình bảo tồn rừng – Hoa Kỳ
 5. Liên minh về rừng nhiệt đới – Chương trình Smartwood – Hoa Kỳ
 6. SKAL – Hà Lan
 7. Silva Forest Foundation – Canada
 8. GFA Terra System – Đức
 9. South African Bureau for Standards (SABS) – Nam Phi
 10. Institute for Martokologic (LMO) – Thụy Sĩ

Lợi ích của chứng nhận FSC

 • Về mặt môi trường: Chứng nhận FSC góp phần bảo vệ môi trường và nguồn sinh thái tự nhiên
 • Về mặt xã hội: Chứng chỉ FSC thể hiện trách nhiệm của tổ chức này đối với xã hội và cuộc sống của con người
 • Về mặt kinh tế: FSC certificate giúp giảm thiểu lãng phí từ các nguồn tài nguyên rừng. Các sản phẩm từ rừng được gắn nhãn FSC có giá trị kinh tế cao. Theo thống kê của tổ chức này, các sản phẩm có chứng chỉ FSC có giá trị kinh tế cao hơn từ 20 – 30% so với các sản phẩm cùng loại
 • Về mặt thương hiệu: Thương hiệu của bạn sẽ được nâng tầm nếu như bạn nhận được chứng nhận này. Công ty của bạn có thể sử dụng FSC để truyền thông cho các sản phẩm của mình.

Điều kiện để được cấp chứng nhận FSC

Bộ chứng nhận FSC bao gồm 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí khác nhau nhằm chứng nhận cho các cơ sở đang thực hiện quản lý tài nguyên rừng cùng với các nhà sản xuất sử dụng gỗ để sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt theo chứng chỉ FSC này. Để có được đủ điều kiện được cấp chứng nhận FSC, các tổ chức quản lý phải đảm bảo thỏa mãn một số điều kiện như sau:

 • Phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan làm bằng chứng chứng minh về nguồn gốc của tài nguyên rừng cũng như các sản phẩm gỗ không bị nằm trong danh mục các sản phẩm bị cấm (tức là gỗ khai thác trái phép, gỗ lậu không có nguồn gốc xuất xứ, gỗ khai thác trong khu vực hạn chế và có độ bảo tồn cao,…)
 • Cung cấp các tài liệu liên quan tới việc lập kế hoạch nhằm bảo vệ và trồng rừng. Cũng như kế hoạch khai thác tài nguyên rừng như thế nào cho hợp lý.
 • Cung cấp đầy đủ các hồ sơ về các chương trình được thành lập nhằm đảm bảo tuyệt đối cho lợi ích của những người dân bản địa sinh sống trong khu vực rừng đó.

Chứng chỉ FSC này sau khi được công nhận bởi các quốc gia và tổ chức uy tín, sẽ có giá trị trong vòng 5 năm trước khi thực hiện việc đánh giá lại điều kiện để được cấp tiếp chứng nhận. Tuy nhiên cứ mỗi năm, tổ chức FSC có quyền kiểm tra thường niên nhằm đảm bảo các tổ chức đã cam kết có thực hiện đúng theo những gì được ghi không.

10 nguyên tắc chính mà FSC áp dụng

 • Nguyên tắc 1: Tuân thủ theo pháp luật và các nguyên tắc nội bộ của FSC.
 • Nguyên tắc 2: Quyền và trách nhiệm đối với với việc sử dụng và sở hữu.
 • Nguyên tắc 3: Quyền của người bản xứ.
 • Nguyên tắc 4: Mối quan hệ cộng đồng và quyền của người lao động.
 • Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng.
 • Nguyên tắc 6: Tác động về môi trường.
 • Nguyên tắc 7: Kế hoạch quản lý.
 • Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá.
 • Nguyên tắc 9: Duy trì các khu rừng có giá trị bảo tồn cao.
 • Nguyên tắc 10: Các khu rừng trồng.

Có bao nhiêu loại chứng chỉ FSC

Chứng nhận FSC được cấp cho tổ chức sau khi được FSC công nhận và đánh giá. Hiện nay, đang  có 3 loại chứng chỉ FSC được các Tổ chức chứng nhận cấp. Đó là:

 1. FSC-FM (FSC Forest Management) Certificate: Chứng nhận Quản lý rừng. Được cấp cho một khu rừng hoặc các khu rừng xác định. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế theo yêu cầu của FSC.
 2. FSC-CoC (FSC-Chain of Custody) Certificate: Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm. Cấp cho các tổ chức đã chứng minh được các sản phẩm gỗ có nguồn gốc được chứng nhận.
 3. FSC-CoC/CW (FSC-Chain of Custody/Control Wood) Certificate: Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm/Đánh giá nguồn gốc gỗ có kiểm soát.

Chứng chỉ FSC certificate có giá trị trong vòng 5 năm. Trong thời gian 5 năm đó,  sẽ có 4 lần đánh giá giám sát tổ chức của bạn để đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu mà FSC đưa ra.

Như vậy, chứng nhận FSC là điều rất quan trọng mà các quốc gia luôn muốn nhắm tới để có thể bảo vệ được tốt nguồn tài nguyên rừng của quốc gia họ. Việc sử dụng và quản lý cũng như kiểm soát được tài nguyên rừng sẽ làm tăng lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cho quốc gia đó.

Các bạn xem thêm về bộ tiêu chuẩn tại đây.

NGUỒN THAM KHẢO