Tập huấn ToT Nâng cao năng lực cho Hội chủ rừng phát triển bền vững Thừa Thiên Huế (FOSDA).

Cán bộ FOSDA thăm quan vườn ươm ông Nguyễn Văn Minh (CH Hoà Lộc).

Từ ngày 19-24 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên được FOSDA mời là đơn vị tập huấn ToT về các kiến thức liên quan đến Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng cho đội ngũ cán bộ FOSDA. Lớp tập huấn này nằm trong khuôn khổ tài trợ của dự án Trường Sơn Xanh hỗ trợ FOSDA. Mục đích của hoạt động này nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ FOSDA các kiến thức và kỹ năng cơ bản về QLRBV & CCR để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống chứng chỉ rừng nhóm hộ hiện tại cho các cán bộ Chi hội cơ sở và các đơn vị cấp tương đương. Ngoài ra, lớp tập huấn cũng là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa các học viên và giảng viên về quản lý, giám sát và duy trì Chứng chỉ nhóm.

Lớp tập huấn được tổ chức cho 12 cán bộ của FOSDA. Trong 06 ngày tập huấn, nội dung bài giảng xoay quanh Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam và Quản lý CCR Nhóm hộ. Tổng cộng có 13 chuyên đề được giới thiệu cho các học viên, 05 bài tập thực hành, 01 ngày khảo sát hiện trường và 01 phiên thảo luận chung vào cuối đợt tập huấn. Các bài tập thực hành mang tính thực tế cao, bao gồm phần thảo luận, trình bày của từng nhóm kết hợp với hỏi đáp của các nhóm khác. Các chuyên đề cụ thể như sau:

1. Thực tiễn quản lý rừng ở Việt Nam và yêu cầu QLRBV

2. Hệ thống quản lý rừng bền vững Việt Nam và Quốc tế

3. Quản lý Chứng chỉ nhóm: yêu cầu hệ thống và tiêu chuẩn

4. Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam (FSC-STD-VN-01-2018)

5. Đánh giá tác động Môi trường

6. Hiểu về ATLD trong QLRBV

7. Hiêu và thực hiện Tham vấn các bên liên quan

8. Hệ thống giám sát trong QLRBV và Quản lý nhóm

9. Đánh giá nội bộ trong Quản lý Nhóm chứng chỉ rừng

10. Các yêu cầu trong Lập kế hoạch Quản lý rừng bền vững

11. Kỹ thuật lâm sinh trong trồng rừng gỗ lớn

12. Sử dụng hoá chất và quy định về ATLD

13. Các lỗi thường gặp trong đánh giá cấp chứng chỉ rừng

Trong ảnh keo lai bên phải, keo lá tràm bên trái (rừng trồng ông Chiến)

Với sự hỗ trợ kinh phí của dự án Trường Sơn xanh và giảng viên nhiều kinh nghiệm, Khoá tập huấn thật sự là cơ hội để các cán bộ FOSDA được nâng cao năng lực về cả kiến thức QLRBV &CCR cũng như kỹ năng thiết kế bài giảng, truyền đạt và thúc đẩy các lớp tập huấn cấp cơ sở sau này.

Tác giả: Nhóm CORENARM