Chứng chỉ PEFC là gì?

Chứng nhận Tiêu chuẩn rừng PEFC

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1999 tại châu Âu (tại Pháp) với các hoạt động thúc đẩy quản lý rừng bền vững thông qua việc chứng nhận độc lập bởi bên thứ ba. PEFC làm việc trong suốt chuỗi cung cấp sản phẩm để thúc đẩy thực hành tốt trong việc quản lý rừng và để đảm bảo rằng gỗ và các sản phẩm từ rừng được sản xuất và tuân theo các tiêu chuẩn sinh thái, xã hội và đạo đức cao nhất. Nhờ nhãn sinh thái, khách hàng và người tiêu dùng có thể xác định các sản phẩm từ rừng được quản lý bền vững.

PEFC là một tổ chức bảo trợ hoạt động bằng cách ủng hộ hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia phát triển thông qua quá trình nhiều đánh giá các bên liên quan ưu tiên tính phù hợp và các điều kiện của địa phương. Với 38 hệ thống chứng chỉ quốc gia được thông qua và hơn 275 triệu ha rừng được cấp chứng nhận, PEFC là hệ thống chứng chỉ rừng lớn nhất thế giới.

Rừng bảy năm tuổi tại Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua cơ chế sáng tạo cho nhóm và chứng nhận vùng, PEFC hỗ trợ chủ sở hữu nhỏ để đạt được công nhận trên thị trường do đó làm cho một đóng góp lâu dài đến đời sống và phát triển nông thôn. Cho đến nay, hàng trăm ngàn gia đình và cộng đồng và rừng thuộc sở hữu đã có được chứng chỉ PEFC.

Tiêu chuẩn quản lý rừng PEFC được phân ra thành 2 loại chứng nhận cụ thể:

  • PEFC-FM (Forest Management certification): Chứng nhận về quản lý rừng. Chứng chỉ PEFC-FM dành cho các đơn vị trồng và khai thác rừng.
  • PEFC- CoC (Chain of Custody certification): Chứng nhận về chuỗi hành trình sản phẩm. Chứng chỉ PEFC – CoC dành cho các đơn vị chế biến các sản phẩm từ rừng. Chứng nhận hệ thống quản lý cho các đơn vị sản xuất, chế biến và thương mại những sản phẩm từ rừng.

Đơn vị nào cần chứng nhận tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững – PEFC

Tiêu chuẩn PEFC được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,…

Các lâm trường, nông trường, tổ chức cá nhân, đơn vị trồng và khai thác rừng

Các đơn vị vận chuyển, chế biến các sản phẩm từ rừng (chế biên lâm sản)

Lợi ích của việc đạt được chứng nhận PEFC – tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững

Về giá trị môi trường: chững nhận PEFC là góp phần bảo vệ môi trường và nguồn sinh thái

Về giá trị xã hội: chứng nhận PEFC là một minh chứng về trách nhiệm của tổ chức với con người và xã hội

Về giá trị kinh tế: chứng nhận PEFC nhằm giảm thiểu lãng phí các nguồn tài nguyên từ rừng. các sản phẩm được gắn nhãn PEFC có giá trị kinh tế cao. Theo thống kê thì các sản phẩm có chứng nhận PEFC có giá trị kinh tế cao hơn khoảng 20 – 30% so với các sản phẩm thông thường

Về giá trị thương hiệu: đạt được chứng nhận PEFC thương hiệu của bạn sẽ được nâng cao, bạn có thể sử dụng nhãn PEFC để maketing cho các sản phẩm của mình.

Các bước để đạt được chứng nhận thương hiệu quản lý rừng bền vững – PEFC

Bước 1: Liên hệ với KNA CERT và cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động trồng và khai thác gỗ. KNA sẽ lên thủ tục và chi phí chứng nhận PEFC cho bạn.

Bước 2: tiến hành đánh giá chứng nhận. Sauk hi sắp  xếp thời gian thống nhất giữa hai bên, KNA CERT và đối tác sẽ tiến hành đánh giá tại khách hàng.

Bước 3: sau khi làm việc với KNA CERT và đối tác, nếu hoạt độngcủa bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của PEFC thì bạn sẽ được cấp chứng chỉ PEFC

Chứng chỉ PEFC có giá trị trong vòng 5 năm, trong thời hạn của chứng chỉ KNA CERT sẽ tiến hành đính giá giám sát hằng năm để đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu của PEFC trogng tổ chức của bạn (đánh giá giám sát 4 lần trong vòng 5 năm)

Quý đọc giả xem thêm về bộ tiêu chuẩn tại đây.

NGUỒN THAM KHẢO