Định kỳ kiểm tra và thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn.


Nhóm kỹ thuật tiến hành lấy dữ liệu tại các con suối và các điểm do tốc độ dòng chảy.

Vào hai ngày 3-4 tháng 9 năm 2020, Nhóm nghiên cứu CORENARM đã triển khai hoạt động thu thập định kỳ dữ liệu khí tượng thuỷ văn và kiểm tra lắp thiết bị đo độ ẩm đất tại khu vực Rừng trồng và Rừng tự nhiên – nằm dọc trên đường Tỉnh lộ 49, do BQL RPH A Lưới quản lý.

Đây là một hoạt động định kỳ trong hợp phần nghiên cứu về sinh thái của dự án “Đánh giá bản chất của hiện tượng chuyển tiếp rừng tại Việt Nam” – FTViet.

Trong chuyến đi lần này, các khu vực rừng trồng đang vào mùa khai thác. Cảnh quan xung quanh vị trí lắp đặt các thiết bị thay đổi đáng kể. Diện tích khai thác nằm ở các vị trí có độ dốc lớn, thuộc taluy âm đường tỉnh lộ 49, nên khi khai thác trắng, lượng đất đá xói lở làm cho các dòng suối trở nên đục hơn. Một số nhánh suối có dòng chảy bị cản do chủ rừng mở đường vận xuất và cành nhánh sau khai thác lấp xuống.

Trước chuyến đi có những trận mưa liên tục, kèm theo địa hình dốc, dòng chảy mạnh nên một số logger bị đất đá lấp, cụ thể tại vị trí logger A8. Nhóm nghiên cứu phải mất khá nhiều thời gian để đào lớp đất đá và khơi thông dòng chảy, nhằm đảm bảo sự ổn định cho hoạt động của thiết bị.

Ngoài ra, tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và A Lưới nói riêng đang vào mùa nắng nóng, nên mực nước ở nhiều suối bị cạn ở mức thấp, một số logger bị lộ khỏi mặt nước. Điều này ảnh hưởng phần nào đến độ chính xác của các dữ liệu thu thập được. Nắng nóng liên tục cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định của các sensor đo ánh sáng và lượng mưa. Do vỏ nhựa bọc sensor bị phơi ngoài nắng nóng lâu ngày bị mờ đục theo thời gian.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Thiết bị do độ ẩm đất trước và sau khi lắp đặt tại khu rừng tự nhiên.

Nhóm kỹ thuật tiến hành lấy dữ liệu tại các con suối và các điểm do lượng mưa

Nhóm tác giả: CORENARM