Tổng quan hoạt động FTViet 2020

Năm 2020 khép lại với nhiều biến động về kinh tế xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai diễn ra trong những tháng cuối năm. Vai trò của rừng ngày càng được khẳng định sau những thiệt hại gây ra do bão lũ ở miền Trung. Trong bối cảnh này, dự án FTViet chú trọng vào thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong hoạch định và quản lý hiệu quả diện tích rừng tự nhiên hiện có.

Các hoạt động tập trung hỗ trợ triển khai chính sách quản lý rừng bền vững (QLRBV) ở các Ban Quản lý Rừng Phòng hộ (RPH) và các cộng đồng thôn được giao rừng (CFM). Dự án đã tổ chức khảo sát và chia sẻ kết quả ở Hội thảo quốc gia về “Chính sách, Đầu tư và Quản lý bền vững hệ thống RPH ở Việt Nam” với sự tham gia của các đại diện đến từ 06 tỉnh Bắc Trung Bộ và Vụ Quản lý Rừng Đặc dụng – Phòng hộ (Tháng 10/2020).

Ở cấp độ địa phương, FTViet đã phối hợp triển khai xây dựng Phương án Quản lý Rừng Cộng đồng bền vững cho hai cộng đồng thôn ở huyện A Lưới. Đồng thời, kinh nghiệm về tiến trình này cũng được chia sẻ tại hội thảo cấp tỉnh về “Sơ kết một năm thực hiện Quy chế Quản lý Rừng Cộng đồng (62/2019/QĐ-UBND).

Các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu được tiến hành đều đặn bao gồm thảo luận hàng tháng các đề tài Nghiên cứu sinh, thu thập dữ liệu thuỷ văn định kỳ, hỗ trợ tin bài xuất bản ở các kênh truyền thông.

Tổng quan hoạt động FTViet 2020 tại đây.