CORENARM tư vấn độc lập_tập huấn phương pháp, kỹ thuật khảo sát, điều tra trữ lượng mây và tre

Tổ chức Hợp tác Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) phối hợp với Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Trị triển khai dự án “Thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa chủ rừng nhóm hộ gia đình và doanh nghiệp trong thực hiện quản lý rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” ở tỉnh Quảng Trị (Gọi tắt là Dự án PROSPER).

Đối với khu vực miền núi Bắc Hướng Hóa, dự án PROSPER quan tâm đến việc tham gia chứng chỉ FSC đối với các lâm sản ngoài gỗ khác là mây và tre, từ đó vừa tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác quản lý rừng bền vững, vừa tạo điều kiện phát triển sinh kế cho các nhóm cộng đồng nhờ tham gia cung ứng bền vững các lâm sản ngoài gỗ này.

MCNV, CORENARM và cộng đồng thôn Chênh Vênh xã Hướng Phùng trong buổi thực hành trên thực địa tại Rừng cộng đồng.

Để chuẩn bị cho việc hỗ trợ đánh giá chứng chỉ rừng FSC trong năm 2021 đối với các lâm sản ngoài gỗ tại các khu vực rừng tự nhiên giao cộng đồng quản lý. Đáp ứng nhu cầu MCNV trung tâm Nghiên cứu Tư vấn và Quản lý Tài nguyên (CORENARM) từ ngày 8-11/06/2021 với vai trò tư vấn độc lập CORENARM đã thực hiện tập huấn phương pháp, kỹ thuật khảo sát, điều tra trữ lượng mây và tre trên 02 địa bàn có sự can thiệp của dự án là thôn Chênh Vênh của xã Hướng Phùng và thôn Hồ của xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa.

      MCNV, CORENARM và cộng đồng thôn Hồ xã Hướng Sơn trong lớp tập huấn lý thuyết tại nhà Thôn.

Sau lớp tập huấn, người dân 02 thôn trên sẽ tiến hành lập ô tiêu chuẩn thu thập thông tin về trữ lượng mây, tre cung cấp cho kết quả đầu ra là “Báo cáo về kết quả điều tra trữ lượng mây và tre ở các diện tích rừng tự nhiên giao cộng đồng quản lý ở xã Hướng Sơn và Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa” hướng đến Bản đồ hóa hiện trạng phân bố và trữ lượng mây và tre ở 02 thôn nói trên nhằm đánh giá diện tích mây, tre tiềm năng có thể tham gia đánh giá FSC ở 02 địa phương này.

Nguồn: Thanhtuyen