Nhật ký tuần tra rừng cộng đồng

Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 2021-2030, tầm nhìn 2050 với mục đích sử dụng hiệu quả, hiệu suất và bền vững “Từng khu rừng, từng mảnh đất” và chủ rừng phải có lợi ích xứng đáng từ nỗ lực của mình cần được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng tự nhiên thông qua hướng dẫn người dân thực hiện các chính sách lâm nghiệp lồng ghép với kiến thức bản địa truyền thống, ngày 07 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế Quản lý Rừng cộng đồng (QLRCĐ) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy chế này góp phần quản lý bảo vệ hiệu quả rừng đã giao cho cộng đồng với tổng diện tích 29.228,7 ha rừng tự nhiên; bao gồm 16.023,7 ha rừng cho 88 cộng đồng dân cư thôn và 13.205 ha rừng cho 225 nhóm hộ quản lý. Trong bối cảnh đó, trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên đã phối hợp với các bên liên quan hỗ trợ một số cộng đồng xây dựng Phương án Quản lý Rừng bền vững; Kế hoạch Quản lý, Bảo vệ và Phát triển rừng hàng năm; Quy ước Quản lý, Bảo vệ và Phát triển rừng cộng đồng và biên soạn “Nhật ký tuần tra rừng cộng đồng” dựa trên hướng dẫn của Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND.

Nội dung Nhật ký gồm 3 phần chính:
Phần thứ nhất: Hướng dẫn ghi chép nhật ký tuần tra rừng và phiếu ghi chép
Phần thứ hai: Biên bản ghi nhận hành vi, sự việc vi phạm trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng
Phần thứ ba: Báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

CORENARM biên soạn và phát hành hy vọng Nhật ký này sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng trong việc ghi chép nội dung tuần tra rừng và thực hiện vai trò chủ rừng của cộng đồng một cách thuận tiện. Đồng thời, giúp các đơn vị quản lý kịp thời nắm bắt thông tin địa bàn và phối hợp cộng đồng quản lý diện tích rừng tự nhiên được giao một cách hiệu quả.
CORENARM xin chân thành cảm ơn Hạt kiểm lâm, UBND huyện, xã và các cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Đông và A Lưới đã hỗ trợ xây dựng Nhật ký; cảm ơn dự án “Đánh giá bản chất của quá trình chuyển tiếp rừng ở Việt Nam, dịch vụ sinh thái và khả năng phục hồi sinh thái xã hội trong các cảnh quan rừng được quản lý tại địa phương” (gọi tắt là dự án FTViet), thuộc chương trình Nghiên cứu về các Vấn đề Phát triển Toàn cầu (R4D) đồng tài trợ bởi Quỹ khoa học Quốc gia Thụy Sĩ (SNSF) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ (SDC) cho việc biên soạn và in ấn Nhật ký này.

Nhật ký tuần tra rừng cộng đồng Tại đây

Nguồn: Thanhtuyen