Hội thảo kỹ thuật về quản lý và tuần tra rừng đựa vào cộng đồng – dự án VFBC

Hội thảo trực tuyến tại các điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ; sáng ngày 30/11/2021, Ban quản lý Dự án VFBC Trung ương tổ chức Hội thảo kỹ thuật về quản lý và tuần tra rừng dựa vào cộng đồng theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Ông Vũ Văn Hưng, Phó Giám đốc Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án VFBC Trung ương chủ trì.

Về phía BQL Dự án VFBC tỉnh Thừa Thiên Huế có Lãnh đạo BQL Dự án, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc, tham gia Hội thảo còn có các thành viên BQL Dự án VFBC tỉnh, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Trung tâm CORENARM và đơn vị thực hiện Dự án WWF. Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, nên tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phân ra các điểm cầu họp trực tuyến tại các địa phương.

Hội thảo đã nghe trình bày tóm tắt kết quả đánh giá việc thực trạng các mô hình quản lý hợp tác và tuần tra rừng dựa vào cộng đồng tại một số Ban quản lý rừng ngoài vùng dự án; Các đại biểu tham gia thảo luận để thống nhất về định hướng, cách thức tổ chức thực hiện mô hình quản lý hợp tác và tuần tra rừng dựa vào cộng đồng tại các vùng dự án. 

Kết luận Hội thảo, ông Vũ Văn Hưng đánh giá cao về các mô hình đồng hợp tác và tuần tra rừng dựa vào cộng đồng do dự án đề xuất. Trên cơ sở đó, đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ theo tình hình thực tế và nhu cầu địa phương để nghiên cứu triển khai các mô hình này trong thời gian đến, thúc đẩy công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên ngày một tốt hơn./.

Nguồn: snnptnt.thuathienhue.gov.vn