CORENARM Hỗ trợ nhóm chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đạt chứng chỉ Quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC.

Tập thể BVN cùng CORENARM và Đoàn đánh giá GFA.

Quản lý rừng bền vững đang là một xu hướng và đòi hỏi tất yếu của thị trường trong nước và thế giới về nguyên liệu gỗ hợp pháp. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã ban hành Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, theo đó giai đoạn từ 2020 – 2030 sẽ đặt mục tiêu xây dựng và tổ chức cấp chứng chỉ cho 1 triệu ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và ban quản lý rừng phòng hộ. Một trong những khó khăn của việc thực hiện mục tiêu này là, phần lớn rừng của Việt Nam thuộc sở hữu của các chủ rừng nhỏ với diện tích trung bình khoảng 2-3 ha. Với diện tích rừng nhỏ như vậy, rất khó để xây dựng và thực hiện các chương trình quản lý rừng bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế Tổng cục lâm nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Ban đại diện Nhóm Chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương được thành lập theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND của UBND huyện Thanh Chương, ngày 23 tháng 7 năm 2021. Trong đó, Ban đại diện Chứng chỉ rừng FSC huyện Thanh Chương là đầu mối hỗ trợ nhóm chứng chỉ rừng, Công ty CP SX&TM gỗ Thanh Chương (BVN) là đại diện tư cách pháp nhân xin cấp chứng chỉ FSC/FM cho nhóm và Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) là đơn vị tư vấn hỗ trợ cho nhóm CCR huyện Thanh Chương trong việc xây dựng hệ thống tiến tới đăng ký cấp chứng chỉ FSC. Mục tiêu của việc cấp chứng chỉ rừng nhóm hộ nhằm đảm bảo quản lý rừng bền vững phù hợp về quy mô diện tích, nâng cao năng suất và giá trị rừng trồng, đồng thời gắng liền mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học của địa phương.

Ban đại diện Nhóm Chứng chỉ rừng Huyện thanh Chương.

Trong năm 2021, CORENARM đã đồng hành cùng cộng đồng, các ban ngành liên quan tại huyện Thanh Chương và BVN tổ chức các đợt tập huấn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bên liên quan về Quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, tiêu chuẩn quản lý nhóm và rà soát, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho đánh giá cấp chứng chỉ FSC. 

Các lớp tập huấn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bên liên quan về Quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC.

Cuối Tháng 11, Nhóm Chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương Nghê An đã tiến hành đánh giá năm đầu tiên do tổ chức cấp chứng chỉ Quốc tế GFA thực hiện và trở thành nhóm hộ đầu tiên tại tỉnh Nghệ An đạt chứng chỉ FSC (FM/CoC). Với quy mô diện tích năm đầu tiên đánh giá gần 3.800 ha, 616 hộ gia đình trên địa bàn 03 phân nhóm xã Thanh Hương, xã Thanh Thuỷ và BQL RPH Thanh Chương.

”Thông tin về Chứng chỉ FSC của nhóm hộ Thanh Chương” có thể xem tại đây.

Nguồn: Corenarm