CORENARM tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng trồng rừng phục hồi tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) đã hỗ trợ xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững, Quy ước Quản lý Rừng cộng đồng tại Thôn Căn Tôm – Hồng Hạ, Nhâm 1 – Quảng Nhâm và A Tia 1 – Hồng Kim và Lê Triêng 1, Lê Triêng 2 –  Trung Sơn, thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và đem lại những kết quả tích cực.

Để tiếp tục tạo động lực cho cộng đồng trong Quản lý, bảo vệ rừng, cũng như tiếp nối thành công trong việc hỗ trợ 02 cộng đồng Lê Triêng 1 và Lê Triêng 2 phục hồi rừng bằng các loài bản địa vào đầu năm 2022, CORENARM tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm lâm A Lưới đồng hành, hỗ trợ về cả tài chính và kỹ thuật lâm sinh trong chăm sóc, vệ sinh và trồng phục hồi ở các diện tích rừng nghèo, đất trống tại rừng của 03 cộng đồng Căn Tôm, Nhâm 1 và A Tia 1.

Hoạt động phục hồi rừng lần này sẽ góp phần cải thiện chất lượng rừng, giảm tình trạng bị xâm chiếm xung quanh đường giáp ranh giữa rừng tự nhiên của cộng đồng và nương rẫy cá nhân.

Trong 02 ngày, 22-23/03/2022, CORENARM đã triển khai họp thôn, lấy ý kiến tại các công đồng nói trên về kế hoạch trồng rừng phục hồi bao gồm: Giống cây, kinh phí, thời gian, địa điểm và diện tích trồng.

CORENARM tổ chức họp cộng đồng, thảo luận ý kiến tại Căn Tôm – Hồng Hạ

Cụ thể, Trung tâm hỗ trợ đồng đều mỗi cộng đồng sẽ trồng bổ sung 2ha tại các vùng đất trống, rừng nghèo và 3ha phát dọn chăm sóc tại các vị trí nhiều dây leo, bụi rậm. Một số loại cây bản địa phù hợp với khí hậu và đặc điểm thổ nhưỡng của A Lưới được bà con lựa chọn là Lim xanh, Chò, Sến.

Dự kiến, Trung tâm sẽ phối hợp với cộng đồng, Hạt kiểm lâm huyện A Lưới tổ chức trồng và phát dọn rừng trong tuần đầu tháng 4/2022– thời gian được cho là có khí hậu phù hợp với hoạt động trồng rừng tại A Lưới.

Nguồn: KieuOanh – CORENARM