CORENARM: Tiếp tục hành trình phục hồi rừng trong khuôn khổ của dự án FTViet tại huyện Nam Đông

Tuần vừa qua (9-11/05/2022), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) đã phối hợp với chính quyền xã Hương Sơn, huyện Nam Đông tiến hành lập kế hoạch trồng rừng phục hồi tại rừng của các cộng đồng 3, cộng đồng 4 và cộng đồng 7 tại địa bàn xã Hương Sơn. Đây là các cộng đồng có rừng quản lý tiếp giáp với rừng của BQL RPH Nam Đông.

Mục tiêu của kế hoạch phục hồi rừng lần này nhằm phục hồi rừng tự nhiên tại các diện tích đất rừng cộng đồng, góp phần tăng hiệu quả công tác Quản lý & bảo vệ rừng cũng như sự phối hợp giữa cộng đồng và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Đông.

Trong 2 ngày (9–10/05/2022), Trung tâm Corenarm đã triển khai họp, lấy ý kiến cộng đồng, tham gia buổi gặp mặt có anh Sang – Cán bộ Địa chính xã Hương Sơn, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và đại diện 3 cộng đồng.

Buổi thảo luận đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp quý báu, những kiến nghị bức thiết cũng như những mong muốn chính đáng của người dân về việc khôi phục lại rừng tự nhiên tại địa phương.

Buổi gặp mặt đại diện của các cộng đồng vào sáng ngày 10-05-2022

Nội dung trồng và phục hồi rừng được xây dựng dựa trên ý kiến của các cộng đồng. Loài cây được cộng đồng lựa chọn để trồng rừng phục hồi là các cây bản địa: lim, dỗi, chò.

Kết thúc buổi gặp mặt, đoàn đã cùng với cộng đồng đi thực địa để xác minh thực tế về diện tích đất rừng, hiện trạng của từng khu vực rừng.

Dự kiến, Trung tâm Corenarm sẽ hỗ trợ đồng đều mỗi cộng đồng trồng bổ sung 2ha tại các vùng đất trống, rừng nghèo và 3ha phát dọn chăm sóc tại các vị trí nhiều dây leo, bụi rậm như đã thực hiện ở các cộng đồng thuộc huyện A Lưới. Kế hoạch cụ thể sẽ được gửi lại cho BQL RCĐ sau khi Trung tâm họp bàn và thống nhất.