CORENARM Hỗ trợ nhóm chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đạt chứng chỉ Quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC.

Tập thể BVN cùng CORENARM và Đoàn đánh giá GFA. Quản lý rừng bền vững đang là một xu hướng và đòi hỏi tất yếu của thị trường trong nước và thế giới về nguyên liệu gỗ hợp pháp. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã ban hành Đề án quản lý rừng bền vữngĐọc tiếp “CORENARM Hỗ trợ nhóm chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đạt chứng chỉ Quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC.”

Hội thảo kỹ thuật về quản lý và tuần tra rừng đựa vào cộng đồng – dự án VFBC

Hội thảo trực tuyến tại các điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế Trong khuôn khổ thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ; sáng ngày 30/11/2021, Ban quản lý DựĐọc tiếp “Hội thảo kỹ thuật về quản lý và tuần tra rừng đựa vào cộng đồng – dự án VFBC”

Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được thoả thuận về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (thứ 2 dưới lên, hàng ghế bên trái) và đoàn đại biểu Bộ NN-PTNT Việt Nam làm việc với Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Ngày  01/10/2021  Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan thay mặt cho Chính phủ Việt Nam đã ký thỏaĐọc tiếp “Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được thoả thuận về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp”

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên – Tuyển dụng.

TRỢ LÝ CHUYÊN MÔN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG Miêu tả công việc: Nghiên cứu tài liệu, tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững nhằm hỗ trợ tư vấn và đánh giá các hoạt động liên quan đến quản lý rừng bền vững. Xây dựng các quy trình kỹ thuật lâmĐọc tiếp “Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên – Tuyển dụng.”