HỖ TRỢ ĐĂNG KÍ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CCR FSC TẠI 03 XÃ THÍ ĐIỂM CỦA HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong khuôn khổ của gói tư vấn hỗ trợ nhóm chứng chỉ rừng tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hợp tác cùng công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quảng Trị, tổ tư vấn của Trung tâm CORENARM đã tiến hành đo trữ lượng rừng trồng kết hợp với truyền thông, hỗ trợ đăng kýĐọc tiếp “HỖ TRỢ ĐĂNG KÍ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CCR FSC TẠI 03 XÃ THÍ ĐIỂM CỦA HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ”